تحقیق اصول شركت نيران (اصول سرپرستی)

مقدمه: هر خانواده ای از منابع متعدد درآمد کسب می کند که این درآمد محدود است یعنی مقدار معینی است و به هر مقدار که اراده کند، در اختیارش نیست و در عوض مخارجی دارتحقیق اصول شركت نيران (اصول سرپرستی)|39009007|sarzamindoost|تحقیق اصول شركت نيران,دانلود تحقیق اصول شركت نيران,مقاله اصول شركت نيران,دانلود مقاله اصول شركت نيران ,تحقیق در مورد اصول شركت نيران ,تحقیق مدیریت اصول شركت نيران,مقاله مدیریت,تحقیق درس اصول سرپرستی,شركت نيران
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق اصول شركت نيران (اصول سرپرستی)

مقدمه:
هر خانواده ای از منابع متعدد درآمد کسب می کند که این
درآمد محدود است یعنی مقدار معینی است و به هر مقدار که اراده کند، در
اختیارش نیست و در عوض مخارجی دارد که برای انجام آن از درآمدهایش استفاده
می کند.
خانواده اولین پایگاه فرد برای زندگی و مهم ترین مبنای تشکیل
دهنده جامعه است. خانواده، به خصوص در ایام گذشته به طور مستقیم علاوه بر
نیازهای خود، تأمین کننده قسمتی از نیازهای جامعه نیز بود که این نقش با
گذشت زمان از عهده تمام افراد خانواده خارج شد و بر دوش یک یا چند تن از آن
ها افتاد.
از لحاظ اجتماعی خانواده اساسی ترین عامل تولید و مصرف
کالاها و خدمات در جامعه است ومسئولیت عمده اش بقاء نسل می باشد و برای
انجام این مسئولیت مهم نیازمند تکاپوی اقتصادی بسیار زیاد است و اساس
فعالیت های اقتصادی اجتماع نیز انجام مسئولیت های مهم خانواده است و برای
همین است که اقتصاددانان خانواده را بنیان زندگی اقتصادی جوامع می دانند،
از جمله ارسطو که اقتصاد را علم خانه داری میدانست واصولا کلمه اقتصاد مشتق
شده یونانی اقتصاد و خانواده است که امروزه این گرایش با عنوان اقتصاد
خانواده و ا قتصاد خانه یکی از شاخص ترین گرایش های اقتصاد دردنیا می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه:
فصل اول: چگونه یک کار پیدا کنیم؟
افراد برای پیدا کردن کار به دو دسته کلی تقسیم می شوند
فصل دوم: ارکان اقتصاد خانواده
فصل سوم: ارتباطات درون سازمانی
فصل چهارم: نصب سیسم تنش زدایی (ANNEALING) در کارخانۀ نیران
فصل پنجم: چگونه می توان مدیری موفق بود؟
مقدمه
روانشناسی مدیریت
چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود؟
اطمینان بخشی در نوآوری
در پرداختن به ایده های نو و بدیع جسور باشید
تصمیم گیری جوهر مدیریت است
چگونه می توان انگیزه و شور و شوق خود رادر کارها حفظ کرد؟
شکیبا باشید و از تاخیر در امور نهراسید
فصل ششم: مهارت ها
خودآگاهی
همدلی
ارتباط موثر
روابط بین فردی
تصمیم گیری
حل مساله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات
توانایی مقابله با استرس
اجزای مهارتهای ده گانه زندگی
خودآگاهی
مهارتهای ارتباطی
همدلی
مهارتهای بین فردی
مهارتهای حل مساله
مهارتهای تفکر خلاق
مهارت های مقابله با هیجانات
مهارتهای تصمیم گیری
مهارتهای تفکر انتقادی
مهارتهای مقابله با استرس
فصل هفتم: تعمیرات شرکت
مونتاژ و تحویل PDI در سایت شرکت نیرات رهساز
اعزام گروه فنی و تعمیرات شرکت نیران رهساز به شهرستان کرمانشاه

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)