بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

مقدمه: سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنبررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره|39009357|sarzamindoost|فازهاي سيمان,تحقیق پیرامون کوره سیمان,دانلود پایان نامه شیمی,دانلود تحقیق کوره سیمان,راندمان كوره‌هاي دوار,متغيرهاي كنترل سيستم پخت ,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان ,الكتروفيلتر ,نسوزكاري سيستم پخت سيمان ,سيستم پخت سیمان,سیمان,اجزاء سيستم پخ
با ما همراه باشید با موضوع بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

مقدمه:
سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود. لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود. تعداد صفحات:250


فهرست:

چكيده
مقدمه
فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا

فصل دوم: اجزاء سيستم پخت
1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان
1-1-2- غلطك‌ها
2-1-2- غلطك بالابر
3-1-2- سيستم چرخاننده كوره
4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره
2-2- نسوزكاري كوره
3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن
4-2- مسير فرعي
5-2- سيستم تكليس(Calciner)
6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن
7-2- انواع خنك‌كنها
1-7-2- خنك‌كن مشبك
8-2- اتاق كنترل
9-2- سوخت رساني و مشعل
1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله
2-9-2- شعله
3-9-2- درجه حرارت شعله

فصل 3: پروژه

فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت
1-4- كنترل كوره43
2-4- خنك كردن كلينكر44
3-4- سوخت كوره45
4-4- تغذيه كوره46
5-4- متغيرهاي راهبري كوره46
6-4- مكانيك كوره48
7-4- شرايط خاص راهبري كوره51
1-7-4- كليات51
2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره51
3-7-4- حجم هواي اوليه52
4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن52
5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها52
6-7-4- الكتروفيلترها52
7-7-4- گرفتگي سيكلونها53
8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره53
9-7-4- نسوزكاري كوره53
8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي54
9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت54

فصل 5: رعايت اصول كوره باني59
1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت60
1-5-1- جلو شعله60
1-5-2- هواي ثانويه63
2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)65
3-5- عقب كوره68
1-3-5- درجه حرارت عقب كوره69
2-3-5- مكش عقب كوره71
3-3-5- اكسيژن عقب كوره72
4-5- كنترل مقدار سوخت73
5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره74
6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت76
1-6-5- كنترل مكش درب كوره77
2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن78
3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه78
7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره79
1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي81
2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل85
3-7-5- حالات اضطراري92

فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت102
1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن103
2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن106
1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره108
2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم108
3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن108
3-6- گرم كردن كوره دوار113
1-3-6- آماده سازي113
2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت113
3-3-6- كنترل درجه حرارت115
4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن116
5-3-6- وقفه در گرم كردن116
4-6- خواباندن كوره117
5-6- نكات مهم117

فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت119
1-7- اولين باردهي كوره120
2-7- مقدمات تغذيه كوره120
3-7- راه‌اندازي موتور كوره120
4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي121
5-7- راه‌اندازي خنك كن122
6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر125
7-7- رسيدن به باردهي عادي125
8-7- حالات غيرعادي خنك كن126

فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت130
1-8- قليائي‌ها131
2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن134
3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره134
1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش134
2-3-8- چسبندگي چيست؟136
3-3-8- چسبندگي جامد به جامد137
4-3-8- جذب سطحي137
5-3-8- نتيجه‌گيري138
4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره138
1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي138
2-4-8- تركيب شيميايي138
3-4-8- تركيب مينرالوژيكي144
4-4-8- مكانيزم تشكيل144
5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره145
1-5-8- عقب كوره145
2-5-8- عوارض گرفتگي147

فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان149
1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت150

فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت160
1-10- مقدمه161
2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت162
1-2-10- زياد داغ شدن آجر163
2-2-10- نفوذ املاح قليائي167
3-2-10- فرسايش ناشي از احياء172
4-2-10- فرسايش مكانيكي175
3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان180
4-10- شكفتگي قليائي183
5-10- فرسايش بدنه كوره185

فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت186
1-11- كوره187
2-11- سيكلونها187
3-11- الكتروفيلتر188

فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره191
1-12- مقدمه192
1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان192
2-1-12- سيمان192
2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان195
1-2-12- آليت196
2-2-12- بليت198
3-2-12- فاز الومينات198
4-2-12- فاز فريت198
5-2-12- تركيبات فرعي198
6-2-12- سنگ گچ202
3-12- محاسبه فازهاي سيمان203
4-12- مشخصات از انواع سيمان203
5-12- چگونگي پخت مواد206
1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن206
2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره208
6-12- عوامل موثر در پختن مواد211
1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه211
2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره217
3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره218
4-6-12- همگن بودن مواد خام218
5-6-12- شرايط پخت219
7-12- ميكروسكوپي كلينكر219
1-7-12- كلينكر نرمال219
2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده219
8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت223
1-8-12- خشك شدن223
2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي223
3-8-12- تجزيه كربناتها223
4-8-12- واكنش‌هاي جامد223
5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد224
9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره224
10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره226
1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري226
2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن227
3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي227
منابع و مراجع229
چكيده انگليسي