مقاله ترجمه شده زمانبندی بار در ساختمانهای هوشمند با داد و ستد دو طرفه انرژی

توضیحات: عنوان لاتین مقاله: Load Scheduling in Smart Buildings with Bidirectional Energy Trading Abstract The advent of innovative power generation and storage systems introduces new opportunities of cost minimization for the demand response (DR) algمقاله ترجمه شده زمانبندی بار در ساختمانهای هوشمند با داد و ستد دو طرفه انرژی|39012227|sarzamindoost|زمانبندی بار,تحقیق در مورد ساختمان هوشمند,ساختمانهای هوشمند,انرژی,مقاله در مورد خانه های هوشمند,مقاله زمانبندی بار,دانلود مقاله ترجمه شده برق,ترجمه مقاله,دانلود مقاله IEEE,مقاله در مورد Load Scheduling,مقاله درباره Energy Trading,مقاله در
با ما همراه باشید با موضوع مقاله ترجمه شده زمانبندی بار در ساختمانهای هوشمند با داد و ستد دو طرفه انرژی

توضیحات:
عنوان لاتین مقاله:
Load Scheduling in Smart Buildings with Bidirectional Energy Trading


Abstract
The advent of innovative power generation and storage systems introduces new opportunities of cost minimization for the demand response (DR) algorithms in smart grid (SG) technology. Conventional DR algorithms consider unidirectional flow of energy from power grid to the residential building. In this paper, we study an extended model of a smart residential building with hybrid energy system (e.g. connected with traditional electric grid and renewable energy sources) and bidirectional energy trading facility. This model not only allows a user to reduce the energy cost by storing the energy for the future usage, but also permits the user to earn revenue by selling surplus energy to the grid. Furthermore, we discuss an appliance-scheduling algorithm for the extended DR model

چکیده:
ظهور تولید توان ابتکاری و سیستم های ذخیره،فرصت‌های جدیدی در مینیمم کردن هزینه برای الگوریتم‌های پاسخ به تقاضا بار(DR) در تکنولوژی شبکه هوشمند(SG)، معرفی کرده اند. الگوریتم‌های ‌DR معمولی،پخش انرژی یکطرفه از طرف شبکه قدرت به ساختمان‌های مسکونی را مورد بررسی قرار میدهند. ما در این مقاله یک مدل گسترش یافته ساختمان‌های مسکونی هوشمند با سیستم انرژی هیبریدی(بعنوان مثال به شبکه الکتریکی سنتی و منابع انرژی تجدید پذیر متصل شده ) و امکانات داد و ستد دو طرفه انرژی را بررسی میکنیم. این مدل نه تنها به مصرف کننده اجازه میدهد هزینه انرژی را بوسیله ذخیره برای مصرف در آینده، کاهش دهد بلکه به او این اجازه را هم می‌دهد که با فروختن انرژی اضافی به شبکه درآمد نیز کسب کند. علاوه بر این الگوریتم زمانبندی وسایل را برای مدل DR گسترش یافته بحث میکنیم.