مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

قسمتی از متن: عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر يک‌صد و پنجاه هزار مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی|39012722|sarzamindoost|حقوق ,مجلس شورای اسلامی ,اصول ,قانون,دانلود تحقیق در مورد مجلس,مقاله در مورد مجلس شورای اسلامی, بررسی اصول مجلس شورای اسلامی,قوانین مجلس شورای اسلامی,افتتاح مجلس ,هیات‌های رئیسه مجلس,دانلود تحقیق درباره مجلس ایران,پروژه درباره مجلس ایران
با ما همراه باشید با موضوع مقاله بررسی اصول مجلس شورای اسلامی

قسمتی از متن:
عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر يک‌صد و پنجاه هزار نفر يک نماينده اضافه مى‌شود. زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزايش جمعيت هريک از اقليت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر يک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى يک نماينده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مى‌کند.

فهرست:
اصل شصت و دوم
اصل شصت و سوم
اصل شصت و چهارم
متن اصل شصت و چهارم قبل از تجديد نظر
اصل شصت و پنجم
اصل شصت و ششم
اصل شصت و هفتم
اصل شصت و هشتم
اصل شصت و نهم
اصل هفتادم
متن اصل هفتادم قبل از تجديد نظر
قوانین مجلس شورای اسلامی
كلیات
افتتاح مجلس
تشریفات سوگند
جایگاهها
پنجم- انتظام مجلس
هیات‌های رئیسه مجلس


رمز فایل: www.aryafile.ir