پاورپوینت گزارش گري مالي ميان دوره اي

قسمتی از متن: در اين‌ استاندارد الزامات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با اينكه‌ كدام‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ هستند و همچنين‌ زمان‌ تهيه‌ و تناوب‌ اين‌ گزارشها تعيين‌ نمي‌شود. معمولاً مراجع‌ قانوني‌، آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاريپاورپوینت گزارش گري مالي ميان دوره اي|39012939|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت حسابداری,تحقیق حسابداری,روش منفصل,روش متصل,تعديلات‌ سنواتي ,تحقیق گزارش گري مالي,پاورپوینت گزارش گري مالي ميان دوره اي,پاورپوینت گزارش مالی
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت گزارش گري مالي ميان دوره اي

قسمتی از متن:
در اين‌ استاندارد الزامات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با اينكه‌ كدام‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتشار گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ هستند و همچنين‌ زمان‌ تهيه‌ و تناوب‌ اين‌ گزارشها تعيين‌ نمي‌شود. معمولاً مراجع‌ قانوني‌، آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را كه‌ اوراق‌ سهام‌ يا اوراق‌ مشاركت‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ مي‌شود، ملزم‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ مي‌كنند. اين‌ استاندارد براي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ يا اجباري‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ منتشر مي‌كنند، كاربرد دارد.

فهرست:
هدف استاندارد
دامنه کاربرد
تعاريف برخي از اصطلاحات
روش منفصل
روش متصل
شکل ومحتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
گزيده يادداشتهاي توضيحي
تعديلات‌ سنواتي