کتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی

« معرفي جعبه آرزوهاي من » آيا ميخواهيد به قدرت هاي اسرار آميز درونتان پي ببريدوبه آرزوهايتان برسيد؟آياميخواهيد در درس وتحصيلات وحرفه و كار پيشرفت شاياني بكنيد؟آکتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی|39013096|sarzamindoost|کتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی,کتاب To success,زبان انگلیسی,کتاب زبان انگلیسی,موفقیت در کار زندگی تحصیل و خانواده,جملات تاکیدی مثبت,دانلود مجموعه جملات مثبت,روش های مثبت اندیشی,نگرش مثبت به زندگی,روش های کسب انرژی مثبت,موفقیت در زندگی,را
با ما همراه باشید با موضوع کتاب موفقیت شما به زبان انگلیسی

« معرفي جعبه آرزوهاي من »
آيا ميخواهيد به
قدرت هاي اسرار آميز درونتان پي ببريدوبه آرزوهايتان برسيد؟آياميخواهيد در
درس وتحصيلات وحرفه و كار پيشرفت شاياني بكنيد؟آيا ميدانيد زندگي شما به
وسيله افكارتان شكل ميگيردوهمين افكار تبديل به اهداف سازنده يا تباه كننده
ميشوند.آيا دلتان ميخواهد بصيرت شگرفي به دست آوريد وزندگي تان را به طرز
زيبايي باز سازي كنيد؟آيا ميخواهيد به ثروت دلخواهتان برسيد؟ايا ميخواهيد
در زندگي خصوصي،ازدواج وشغلتان موفق تر شويد؟ آيا ميخواهيد پدر و مادري با
كفايت براي فرزندانتان و يا مديري با درايت براي زير مجموعه تان باشيد؟ اين
جعبه پا سخی است به نيازهاي شما درجهت هدفمند شدن در زندگي خواندن كتاب به
سوي موفقيت وعمل كردن به تمرينات آن ميتواند به شما كمك كند.