پاورپوینت نانو تخيل امروز ، واقعيت فردا

مقدمه: نانوفناوري عبارت است از آفرينش مواد، قطعات و سيستم هاي مفيد با كنترل آنها در مقياس طولي نانومتر و بهره برداري از خصوصيات و پديده هاي جديد حاصله در آن مقيپاورپوینت نانو تخيل امروز ، واقعيت فردا|39013252|sarzamindoost|پاورپوینت,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت نانو تکنولوژی,نانو تکنولوژی,تحقیق نانو تکتولوژی,مقاله نانوتکنولوژی,پاورپوینت در مورد نانوتکنولوژی,نانولوله های کربنی,ساختار نانولوله ها ,مضرات نانو تکنولوژي,نانو کامپوزيتهاي پليمري,خواص مواد نانوكامپوزي
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت نانو تخيل امروز ، واقعيت فردا

مقدمه:
نانوفناوري عبارت است از آفرينش مواد، قطعات و سيستم هاي مفيد با كنترل آنها در مقياس طولي نانومتر و بهره برداري از خصوصيات و پديده هاي جديد حاصله در آن مقياس. توسعه تحقيقات و فناوري در سطوح اتمي، مولكولي و ماكرومولكولي با طول تقريبي از 1 تا100 نانومتر، به منظور فراهم آوردن شناخت اصولي از پديده ها و مواد در مقياس نانو و با هدف ايجاد و استفاد ه از ساختارها، قطعات و سيستم هايي كه به خاطر اندازه كوچك و يا متوسط خود داراي خواص و عملكردهاي جديدي هستند.

فهرست:
مقدمه
تاریخچه
رويدادهاي مهم در زمينه فناوري نانو
بهره گيري مردم قديم از فناوري نانو
اهميت نانو ابعاد
پوشش یکنواخت با وزن مؤثر
استفاده نانو در صنعت خودرو سازي، هواپيما سازي و کشتي سازي
نانولوله های کربنی
ساختار نانولوله ها
مضرات نانو تکنولوژي
رسانش هوشمند
نانو کامپوزيتهاي پليمري
خواص مواد نانوكامپوزيت پليمر
مقايسه قيمت نانو ذرات مختلف