گزارش کارآموزی عمران ساخت مجتمع پزشكان

مقدمه : ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پيمانكاري بهسازان شرق بوده كه اين شركت گريد 3 ابنيه و گريد 2 تأسيسات را دارا مي باشد. ارجاع كار به كار فرمايي شركت سرمايه گذاري توس گستر از طريق مناقصه و بر اساسگزارش کارآموزی عمران ساخت مجتمع پزشكان|39013516|sarzamindoost|کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی,کارآموزی ساخت ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارورزی عمران,گزارش کارآموزی در شهرداری,دانلود کارآموزی در شهرداری تهران,معاونت فنی عمرانی شهرداری,کارآموزی در معاونت فنی عمرانی ,,,
با ما همراه باشید با موضوع گزارش کارآموزی عمران ساخت مجتمع پزشكان

مقدمه :
ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پيمانكاري بهسازان شرق بوده كه اين شركت گريد 3 ابنيه و گريد 2 تأسيسات را دارا مي باشد.
ارجاع كار به كار فرمايي شركت سرمايه گذاري توس گستر از طريق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زميني به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زيربنايي معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه اين شركت پيمانكاري به مدير عاملي آقاي مهندس شريف خاني اداره مي شود.
هدف از اجراي اين پيمان (ساخت مجتمع پزشكان) ايجاد يك مجتمع مجهز بهداشتي درماني در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه مي تواند براي اهالي منطقه بسيار مفيد واقع شود.
شروع اين پيمان در تاريخ 18 ارديبهشت 1384 آغاز شده و تا پايان آذرماه 1386 پايان مي پذيرد.
تعداد پرسنل كارگاهي و دفتري پيمانكار شامل چهار مهندس و يك تكنسين فني، يك كارپرداز، يك مأمور خريد، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر مي باشد.
تعداد مهندسين ناظر براي اجراي صحيح پروژه 2 نفر مي باشد كه در كارگاه مقيم مي باشند كه اين طرح با مشاورت شركت وراز انجام مي پذيرد.

فهرست:
مقدمه
فصل اول : بتن خط براي آرماتور
فصل دوم: آناليز
فصل سوم: تجهيز و اداره كارگاه
فصل چهارم: محوطه سازي
تقسيم بندي ابعاد تركيب گياهان
درختچه ها
گياهان بوته اي
فصل پنجم: پيشنهادات و نكات