جزوه اصول آموزش و پرورش جلد اول طرح اصول تألیف دکتر محمد باقر هوشیار

دانلود تحقیق با موضوع جزوه اصول آموزش و پرورش، در قالب Word و در 12 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مقدمه در این کتاب مولف محترم به موضوع آموزش و پروشر بسجزوه اصول آموزش و پرورش جلد اول طرح اصول تألیف دکتر محمد باقر هوشیار|39023512|sarzamindoost|جزوه اصول آموزش و پرورش, دانلود تحقیق جزوه اصول آموزش و پرورش, پاورپوینت جزوه اصول آموزش و پرورش, تحقیق در مورد جزوه اصول آموزش و پرورش, تحقیق درباره جزوه اصول آموزش و پرورش, تحقیق راجع به جزوه اصول آموزش و پرورش, تحقیق آماده جزوه اصول آموزش و ,,,
با ما همراه باشید با موضوع جزوه اصول آموزش و پرورش جلد اول طرح اصول تألیف دکتر محمد باقر هوشیار

دانلود تحقیق با موضوع جزوه اصول آموزش و پرورش،
در قالب Word و در 12 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
مقدمه

در این کتاب مولف محترم به موضوع آموزش و پروشر بسیار دقیق، عمیق، و همه جانبه نگریسته، و سعی کرده است که علاوه بر طرح و بررسی نکات کلیدی و محوری، کم و کیف آموزش و پرورش جاری را تجزیه و تحلیل نماید. وی عمق فکری افراد را در پرداختن به این امر مهم دخیل می داند، به این معنی که معتقد است آموزش و پرورش موضوع بسیار مهمی بوده و پرداختن به آن نیازمند تتبع و پختگی زیادی است. دکتر هوشیار معتقد است که مسائل مربوط به آموزش و پرورش باید مثل هر علم دیگری، از طریق تجربه علمی یعنی مشاهده و آزمایش و تحلیل آماری، مطالعه و بررسی گردد. که البته اعتقادی است به حق. به نظر ایشان مدارس از طرفی باید انتقال دهنده علوم معارف به دانش آموزان بوده و از جهتی حکم آزمایشگاهی داشته باشد که در آن تتبعاتی جهت تکمیل روش های عملی آموزش و پرورش صورت پذیرد. بنده سعی خواهم کرد که اصول و دیدگاههای کلی ایشان را به طور خلاصه منعکس نماید.

انسان موضوع تربیت

در ابتدا موضوع اصل مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل در جائی در تقابل با فرع قرار می گیرد و در معنایی دیگر ریشه و بن تلقی می گردد. مقصود از طرح این معنی در این کتاب، بررسی آن در آموزش و پرورش می باشد. در این بررسی و در مفهوم فلسفی، اصل به معنای منشأ و مصدر در نظر گرفته می شود.