پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

دانلود ، با فرمت ppt و در 58 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :مفهوم مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چنپاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک|39032172|sarzamindoost|مدیریت , برنامه ریزی استراتژیک, دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت در مورد برنامه ریزی استراتژیک, تحقیق برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت درباره برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت راجع به برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت آماده برنامه ریزی,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک

دانلود ،
با فرمت ppt و در 58 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از پاورپوینت :مفهوم مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین , اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد.
تدوین استراتژی
در این مرحله ماموریت سازمان / شرکت تعیین شده , عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها , تهدیدها , قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و استراتـژیهای مختلف سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.
اجرای استراتژی
در این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند. برای اجرای استراتژی ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوندو سپس در ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا درآیند.
ارزیابی استراتژی
در این مرحله تغییرات احتمالی عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت , اهداف و استراتژی ها و راه کارهای اجرایی بررسی می شود. هم چنین نحوه انجام هر کدام از مراحل تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج به دست آمده و نحوه دستیابی به آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع آنها اقدام شود.