پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شه

دانلود ر تبریز ، با فرمت ppt و در 144 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مراحل انجام مطالعات بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند. بخش دوم:پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شه|39039902|sarzamindoost|مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز, دانلود پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز, پاورپوینت در مورد مطالعات توانمندسا,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شه

دانلود ر تبریز،
با فرمت ppt و در 144 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
مراحل انجام مطالعات
بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.
بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری
بخش سوم: شناخت گونه ها
بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل
بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری
شاخصهای جمعیتی:
1- تراکم جمعیتی: منطقۀ یک شهر تبریز بیشترین تراکم جمعیتی را دارد.
2- بعد خانوار: بیشترین بعد خانوار مربوط به منطقۀ یک می باشد.
3- خانوار در واحد مسکونی: منطقۀ سه رتبۀ اول را در اختیار دارد.شاخصهای اجتماعی و اقتصادی:
1- سطح سواد:منطقۀ یک بیشترین نرخ بیسوادی را دارد.
2- قشربندی اجتماعی: مناطق 1، 4 و 6 مناطق سکونت اقشار متوسط به پایین و پایین تبریز محسوب می شوند.
3- مشارکت اقتصادی زنان: مشارکت اقتصادی زنان در فعالیتهای اقتصادی در مناطق 1 و 4 و 5 بالاست.
4- نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در تمام نقاط شهر یکنواخت است اما در در برخی محلات حاشیه نشین و فقیر شهر
بویژه در جنوب شهر( انتهای مارلان) بیش از هر جای دیگر است.
5- بار تکفل: مناطق فقیرنشین دارای بیشترین بار تکفل هستند.
6- قیمت زمین: مناطق شمال شهر و بخشهایی از جنوب و جنوب غرب کمترین قیمت زمین را دارند.
7- رسمیت مالکیت: دو پهنۀ شمال و جنوب غرب جزو مناطق فاقد سند مالکیت در شهر محسوب می شوند.