پاورپوینت کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی

دانلود ، با فرمت ppt و در 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: کار گروهی 1 تعیین اهداف استراتژیک و شاخص های اندازه گیری forms-CG-1.docx سطح1. انجام کارپاورپوینت کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی|39041797|sarzamindoost|کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی, دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی, پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی, تحقیق کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی, پاورپ,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک حاکمیت بالینی

دانلود ،
با فرمت ppt و در 37 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
کار گروهی 1
تعیین اهداف استراتژیک و شاخص های اندازه گیری
forms-CG-1.docx
سطح1. انجام کار
این سطح فرآیند اولیه نیز نامیده می شود. در این سطح شما آنچه را که واقعا انجام می شود بررسی می کنید.
با توجه به این سطح، شما باید موارد زیررا بررسی کنیدِ:
درون داد واقعی که برای تولید خدمتی، استفاده می شود و عبارتند از:
پرسنل، ساختمان، تجهیزات، مواد، خدمات، اطلاعات ، دانش و پول.
فرآیند انجام کار: آنچه که واقعا انجام می شود تا درون داد ها را به برون داد تبدیل کند.
برون داد واقعی ، محصولات و خدمتی که عرضه می شود.
سطح 2. سازماندهی
ساختار: تصمیم در مورد فعالیت ها و مسئولیت ها، تقسیمات دردپارتمان ها، واحدها و سطوح سازمانی، هماهنگی میان واحدها و دپارتمان ها.
سیستم ها و رویه های کار: روشهای رسمی و غیررسمی، شیوه های کار و غیره. در این قسمت می توان به سیستم های برنامه ریزی، تصمیم گیری، پشتیبانی های اداری تدارکاتی، استخدام نیرو، انگیزش پرسنل، آموزش کادر و غیره اشاره نمود.
رسالت و استراتژی : اهداف کلی و رویکرد اصلی علت ایجاد سازمان ، آنچه که می خواهد بدست آ ورد و به چه طریقی
طرح ها و برنامه ها: استراتژی ها، اولویت ها، طرح های سالانه، طرح های کار، طرح های توسعۀ نیروی انسانی.
سطح 3. فرهنگ سازمان
دورنمای مشترک : استنباط از رسالت سازمان و میزان پذیرش آن توسط گروههای مختلف در داخل سازمان
فرهنگ عمومی : شامل ارزش ها، اعتقادات، رفتارها و احساسات کارکنان درون سازمان. گرایش بسوی سازمان، مشتریان، همکاران و غیره.
فرهنگ کارکنان: اولویت های کارکنان یا گروه های کارکنان، احساس نسبت به کار، طرزطلقی درارتباط با سازمان، در بارۀ دیگر کارکنان و مدیریت . تفاوت عمده بین گروههای کارکنان.
فرهنگ مدیریت: اولویت های مدیریت، احساس نسبت به سازمان، به کادر و کار . گرایش و شیوه تصمیم گیری، مستبدانه یا مشارکت جویانه ، ریسک پذیر یا ریسک گریز، اعتماد یا کنترل، سریع یا کند و غیره.
سطح 4 محیط/پیرامون
تقاضا: مشتریان، گروه هدف، تقاضا های بالفعل و بالقوه. ارتباطات با مشتریان و گروه هدف. رضایت در مورد محصول و خدمات. گرایش های مشتریان و گروه هدف به طرف سازمان.
رقابت و همکاری: سطح وقدرت رقابت. کیفیت و دامنۀ محصولات و خدمات رقبا . همکاران بالفعل و بالقوه و زمینه های همکاری.
تأمین درون دادها : قابلیت اطمینان، کیفیت، کمیت و قیمت مواد در دسترس: تأمین مالی، کادر، تجهیزات، مواد ، دانش ، اطلاعات وغیره.
سیاست ها وقوانین: از طرف سازمان های دولتی و غیر دولتی. سیاستمداران وسازمان های علاقمند. (مانند واحدهای کارگری)
سطح 1 : فرآیند اولیه ( انجام کار)
درون داد ها
بررسی وضعیت کمی و کیفی عوامل زیر:
نیروی انسانی
ساختمان و فضای فیزیکی
تجهیزات و مواد اولیه
وضعیت مالی
اطلاعات