پاورپوینت اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانلود ، با فرمت ppt و در 72 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: اولويت های تحقيقاتی گروه داخلی مقايسه اثر آزيتوپرين 150 وسيکلوسپورين250دردرمان يونئيت هاپاورپوینت اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه|39042566|sarzamindoost|اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه, دانلود پاورپوینت اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه, پاورپوینت در مورد اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه, تحقیق,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت اولويتهای تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانلود ،
با فرمت ppt و در 72 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
اولويت های تحقيقاتی گروه داخلی
مقايسه اثر آزيتوپرين 150 وسيکلوسپورين250دردرمان يونئيت های التهابی ايديوپاتيک دربيماران روماتولوژی
بررسی شاخصهای جرم بدن درکودکان ونوجوانان
مطالعات مداخله ای درزمينه سندرم روده تحريک پذير
مطالعات مداخله ای درزمينه روشهای مختلف درمانی درديس پپسی
اپيدميولوژی سندرم متابوليک دراستان
بخش قارچ شناسی
بررسی روش های ايمن سازی در برابر عفونت های قارچی پوستی
بررسی و شناسايی عفونت های قارچی فرصت طلب
بخش انگل شناسی
بررسی روش های، تشخيص سرولوژيک و مولکولی انواع پروتووزوآها
بررسی روشهای ، تشخيص آلودگی های کرمی مهم منطقه ( کيست هيداتيک ، فاسيولا ، ديکروسليوم و .. )
بخش ايمنولوژی
اپيوئيد و ايمنی ( تاثير اپيوئيد ها، آگونيست ها و آنتاگونيست های اپيوئيدی بر عملکرد سيستم ايمنی و دفاع در مقابل عوامل پاتوژن)