پاورپوینت جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود ، با فرمت ppt و در 56 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مفهوم مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه اپاورپوینت جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک|39044543|sarzamindoost|جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک, دانلود پاورپوینت جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت در مورد جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک, تحقیق جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت درباره جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک, پاورپوینت را,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت جزوه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود ،
با فرمت ppt و در 56 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
مفهوم مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و
ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد
خود دست یابد. مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین , اجرا و ارزیابی
استراتژی می باشد.
تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژی
تدوین استراتژی
در
این مرحله ماموریت سازمان / شرکت تعیین شده , عوامل خارجی و داخلی بررسی
می شوند تا فرصت ها , تهدیدها , قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها
اهداف و استراتـژیهای مختلف سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.
اجرای استراتژی
در
این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند.
برای اجرای استراتژی ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی
ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوندو سپس در
ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا
درآیند.
ارزیابی استراتژی
در این مرحله تغییرات احتمالی عوامل تاثیر
گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت , اهداف و استراتژی
ها و راه کارهای اجرایی بررسی می شود. هم چنین نحوه انجام هر کدام از مراحل
تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت
نتایج به دست آمده و نحوه دستیابی به آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا
انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع آنها اقدام شود.
الگوی مدیریت استراتژیک
سطوح مدیریت استراتژیک
فرایند
مدیریت استراتژیک دارای سه سطح است ولی در سازمانهایی که کوچک بوده و از
ساختار سخت تری برخوردارند ممکن است در دو سطح تعیین شوند.این سطوح شامل :
1- سطح کل سازمان
2-سطح بخشی/واحد تجاری استراتژیک/کسب و کار
3-سطح وظیفه ای
سطح کل سازمان
هدف از تدوین استراتژی در این سطح , هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن است.
سطح بخشی
در
سازمانهای بزرگ در راستای ماموریت و استراتژی سطح کل سازمان برای هر قسمت
ماموریت و استراتژی تعیین می شود . به این استراتژی ها استراتژی کسب و کار
اطلاق می شود.