مقاله بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع

در 54 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : مدیریت كیفیت جامع TQM ، برای فرازیر(1997) پیوستگی پیشرفت كیفیت است . (CQT) ، CQT صرفاً واژه فنی نیست .دلایل مهمی برای معنی كلمقاله بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع|40089748|sarzamindoost|تحقیق بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,فایل بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,مقاله بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,دانلود تحقیق بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,استراتژی ,مدیریت, كیفیت جامع
با ما همراه باشید با موضوع مقاله بررسی استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع

در 54 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه :

مدیریت كیفیت جامع TQM ، برای فرازیر(1997) پیوستگی پیشرفت كیفیت است .
(CQT) ، CQT‌ صرفاً واژه فنی نیست .دلایل مهمی برای معنی كلی وجود دارد . اینجا تاكید در تداوم (پیوستگی) كوشش ها در پیشرفت كیفیت است ، بعلاوه كیفیت
مثل یك سفر بی پایان است . مثل یك موضوع تمرین شده كیفیت بطور قرار دادی
در لیست آیتم هایی كه در موسسه آموزشی مدیریت می شود شكل نمی گیرد .
سطوح مدیریت كیفیت شبیه دلفین ها است مثلاً زمانیكه یك بحرانی یا یك
رانش ناگهانی كه بستگی به تغییر در گارد نگهبان موسسه دارد یا چالش های خارجی و تهدید و غیره وجود دارد .

چالشی كه از پس جهانی شدن می آید در یك مقایسه تند ، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشویق می كند . این دلالت بر این دارد كه روش اینجا و حالا یا مدیریت وضع كننده مناسب نیست ، موسسه نیاز به ایده آتی جائیكه آن قصد رفتن به 5 سال یا 10 سال بعدی را دارند . ایده و پیش بینی درون اهداف و فعالیت ها تبدیل شده اند ، روشهای كامل كننده آنها به دقت توضیح داده شده بودند . از این رو برنامه ریزی یك عنصر سازنده ضروری در قبول TQM در موسسات آموزشی
می شود . تقریباً هر نویسنده ای عبارت «برنامه ریزی استراتژیك » را نسبت به برنامه ریزی به كار برده است . چرا برنامه ریزی استراتژیك ؟
آن چه معنی ای می دهد ؟برنامه ریزی استراتژیك :
كلمه « استراتژی یك معنی ضمنی از روش های قبول مقدماتی در جنگ دارد. معنی هندی كلمه استراتژی “ ران – نی تی است (ران برای جنگ و نی تی برای روش یا اصول ) . اما چه دلیلی باید برای ا همیت كلمه استراتژی از زبان میانجی جنگ درناحیه مدیریت كارخانه ای خدمات یا آموزش باشد ؟
در جنگ ، استراتژی تمركز در یك هدف مفرد دارد : پیروزی و پیروزی ، نه برنامه ریزی برای شكست .
آن حتی تصور مفهوم یادگیری از شكست را ندارد . دومین و شركت كننده
دستور برای پیروزی آخرین بهای زندگی انسان ،‌مجهز سازی و پول است
سومین ، جنگ باید در كوتاهترین زمان به پیروزی بیانجامد .
چهارمین جنگ برای حمله كردن بیشترین درجه جراحت پذیر ی
در مخالفت با بزرگترین قدرت برنامه ریزی می شود .

پنجمین زمانبندی حمله بینهایت برای استراتژی جنگ مهم است .
ششمین صف آرایی ماهرانه ارتش ، نیروی دریایی و نیرویی هوایی تعیین
كننده است بنابر این آنها همدیگر را كامل می كنند و جمع افزایی را در
مقابل جنگ بوجود می آورند . اینجا می تواند تعداد جزئیات دیگری
از استراتژی جنگ باشد . اما چطور آنها برای آموزش و مدیریت كیفیت مهم هستند ؟ در نتیجه ما با عبارات زیر آنرا تعبیر می كنیم :

· آغاز كردن استراتژیك TQM مثل یك حمله به كیفیت ضعیف است .

· حمایت یك تلاش ابتكار ی شبیهه TQM از شكست است .

· موفقیت مجمع كیفیتی در آخر ارزش دارد .

· بهتر كردن كیفیت در زمان كوتاه ، كاهش دوره رشد نهفته و
آغاز كردن زمان .

· پیدا كردن یك موضوع ثبت شد ه امن ، بكار گیری اصول كازین برای شناسایی یك منطقه جائیكه موفقیت می تواند حتمی شود و تلاش آتی و موفقیت ساخته شود .

· زمانبندی وتربیت وقایع در TQM برای بدست آوردن بهترین فواید

· تضمین جایگیری از بهترین منابع انسانی و كارتیمی برای تضمین اصلاح مداوم .

پس برنامه ریزی استراتژیكی باید برای توسعه دادن برنامه ریزی طولانی
مدت با برنامه ریزی های داخلی متوسط و كوتاه مدت برای كسب
ماموریت ها و اهداف سازمانی در زمانی درزمان كوتاه با آخرین بها توسط جایگزین منابع در دسترس و به حد كمال رساند ن قابلیت های انسانی دلالت داشته باشد در این فصل ، ما تعداد ی مدل های موجود از برنامه ریزی استراتژیكی را كه توسط مدل در نظر گرفته شده در موسسات هندی پیروی شده است را تجدید نظر خواهیم كرد.

مدل های برنامه ریزی استراتژیكی :

چندین مدل های برنامه ریزی استراتژیكی وجود دارد . مورگاتورید و
مور گا ن (1993) یك كالبد جالب بر آنچه كه پارامتر های برنامه ریزی می تواند مناسب باشد را پیشنهاد كردند . آنها چهار مدل كلی بر پایه دو پارامتر – دسترسی و خدمات توسط تقسیم شدن هر دو دسترس و خدمات درون دسترسی با ز و موقعیت خوب ،‌ و به ترتیب خدمات اصلی و افزودنی ساختند . موسسات دسترسی باز نظیر موسسات جائیكه هر شخصی می تواند در آن قدم بزند و بدست آوردن پذیرش اگر اویكمرد یا او یكزن كیفیت های معلوماتی ضروری را تكمیل كند .

محدودیتی در اساس شایستگی ، طبقه ، عقیده ، مذهب ، جنس ، زبان ، كلاس اقتصادی و غیره نیست .

موسسات با دسترسی موقعیت خوب اینها جائی هستند كه ورود دانشجویان در آن ضوابط از پیش تعریف شده كنترل شده است .

درصورتیكه میانگین اهداف مدارس دولتی و كمك دولتی موسسات با دسترسی باز هستند ، دستمزد مدارس خصوصی ، مدارس دختران و مدارس فرقه ای موسسات با دستر س موقعیت خوب هستند .

مجموعه اطلاعات :

· مرحله دوم برنامه ریزی استراتژیك جمع آوری مفروضات و اطلاعات در مغایرت با موضوعاتی كه طبیعاً تعیین كننده قبول TQM در موسسات است
می باشد . مفروضات و اطلاعات نیاز به عوامل زیر دارد :

· تصور و كمال مطلوب

· عقاید و ارزش ها

· ماموریت های جاری

· كمال مطلوب و نتایج جاری

· نیازها

یك بخش از MIAS ( ضمیه را ببینید ) برای مفروضاتی موقع ثبت نام با
مخالفت با جنس ، معلمان وكارمندان غیر فرهنگی نامیده می شود . بودجه و
تداركات مالی ، مقدار تغییر نمره داخلی ، شرح زیر بنای فیزیكی و تسهیلات ،
مناطق عالی در آكادمی ، غیره برای جمع كردن اطلاعات مورد توجه این مهم است . در یكی از تمارین جدید TQM من با یك مدرسه ، آن دریافت می شود كه ثبت نام كردن و كار مدرسه در هر دو مناطق آكادمی و غیر آكادمی بطور خارق العاده ای بالا می رود اما شمار كلاسها و معلمان بدون تغییر در طول پنج سال آخر باقی می ماند. فقط اطلاعات مورد توجه نظیر آشكار سازی را می تواند مهیا كند . و به منظور
تصمیم گیری براساس حقایق و مثل یك پیش نیاز برای برنامه ریزی استراتژیكی ، آن برای توسعه یك فهرستی از آیتم ها در جنبه های مختلف مدرسه ای جائیكه مفروضات ضروی هستند هم ضروری است . مرحله بعدی تعریف طبیعی و منبع اطلاعات و فركانس تجدید برنامه است . همه این مناطق با ارتباط داخلی تعریف شده می تواند سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی را بوجود آورد . آن می تواند به خوبی برای رسد تسهیلات برای سیستم مدیریت اطلاعات ارتباط برنامه ریزی شوند .

برنامه ریزی : برنامه ریزی پنج فعالیت مهم را می سازد :

1- اولین و جلوتر از همه تشخیص هویت برابری ها و نا برابری ها است . اینجا مناطق و عملكردهایی وجود دارد كه می تواند تكمیل كننده ( برابرها ) یكی بر دیگری باشد . دیگران می توانند نفی كننده ( نابرابری ها ) یكی بردیگری باشد . این برای تشخیص دادن آنها و ساختن تلاشهای عمق برای سازگاری با اختلافات مهم باشد .

2- سازگاری ( اصلاح ) مرحله دوم برنامه ریزی است .

3- مرحله سوم مشتركاً توسط ماموریتهای طول مدت كوتاه – و بلند برای هدایت كردن اعمال توسعه می یابد .

4- مرحله چهارم به مرحله عمل رسانیدن یك تحلیل SWOT برای شناسایی توانا یی ها ، ضعف ها ، فرصت ها و هراس ها است . براساس تحلیل SWOT و بیان ماموریت ( در هر دو نوع دوره كوتاه – و بلند ) حركت استراتژی سیاست های موسسه ای برای تصمیم گیری و نقش ها برای تصمیم گیری است . تاكید در نقش ها و تمرینات در تصیم گیری تا تصمیمات به خودی خود است . این در همه مرحل مشترك مدیریت مهم است .

5- مرحله نهایی توسعه برنامه ریزی های فعال استراتژیك است كه ماموریت ها درون واقعیت ترجمه خواهند شد .

ابزار و ازرشیابی :

این مرحله نهایی است كه شامل مرحل ابتدایی زیر است :

· قرار دادن برنامه ریزی درون عمل
· به مرحله عمل رساندن ارزیابی تكونیی .
· به مرحله عمل رساندن ارزیابی خلاصه شده .
· ادامه دادن یا تجدید نظر كردن ، اگر نیاز باشد .
سیاست كیفیت و مداخله برنامه‌ریزی

پیروی SWOT تقسیم در سیاست كیفیت است. نظر ابتدایی بستگی به دو ملاحظه دارد: حالت و وضعیت رایج موسسه چیست؟ و آن می خواهد به كجا برود؟ مدامیكه TQM برای همه موسسات قابل اعمال است تقسیم بحرانی در سیاست كیفیت است. بیشترین سوالات بنیادی در زیر آمده‌اند:

· آیا موسسه در یك بحران، مقابل تهدید نسبت به اعتبارش قرار دارد. اگر وجود نداشته باشد؟
آیا موسسه بر طبق شرایط طبیعی اداره می‌شود؟
آیا موسسه قبلاً خوب بود؟

سیاست كیفیتی بطور واضح بر طبق شروط موسسه تفاوت خواهد داشت. سیاست كیفیتی برای موسسه در بحران از بحران خارج خواهد شد پس وضع عادی دوباره بحالت اول برخواهد گشت و مرحله برای توسعه قرار خواهد گرفت. سیاست كیفیتی برای موسسه در موسسه‌های جاری معمولی كیفیت را می سازد و از متوسط به خوب حركت می كند. سیاست كیفیتی برای یك موسسه خوب اهداف عالی‌تر را كسب می‌كند و خودش را مثل یك موسسه بزرگ تشخیص می‌دهد.

برای یك موسسه بزرگ مثل تاكشیا شیلا یا نالانه 1 در هند باستان ، III TS‌ و II MS از هند مدرن و هاروارد . آكسفورد و كمبریج در غرب سیاست كیفیت را حمایت
می كند.

به دنبال مزیت بعدی می گردند . سفر ادامه دارد . مسئولیت ها در سوالات
پیرو برای دستیابی به نمونه مارگا تروید و مورگان (1993) به كار برده
می شود و می تواند یك راه متناوبی از استقرار یك موسسه برای تصمیم سیاست كیفیتی عرضه می كند.
آیا شما پیرو و رود آزاد یا فقط پذیرش در شایستگی هستید ؟
آیا شما قادر به رسیدن به حداقل سطوح یادگیری – گفتن ، میانگین تحول به نسبت 80 درصد و یا بالاتر ، میانگین قبول در صد در امتحانات ورودی / داخلی از 70 یا 75 درصد خواهید بود ؟
آیا شما قادر به عرضه یك سطح میانگین از تسهیلات و فرصتهای یادگیری در فعالیتهای با هم برنامه تحصیلی خواهید بود ؟
آیا شما قادر به توسعه یك رابطه رضایت بخش با اجتماع محلی كه تأمین‌كننده دانش آموزان با موسسه اشان هستند ؟
آیا شما قادر به رسیدن به یك سطح متوسط آموزش كلاسی خواهید بود ؟

جواب به این سوالات و سوالات دیگر تصمیم گیری در سیاست مدیریت كیفیتی هدایت خواهد شد . در صورتی كه هر نوع از موسسات می تواند در افزودن
خدمات در یك ناحیه یا نواحی دیگر را عرضه كنند یك سیاست استراتژیكی
ساختن خدمات عمومی برای حداقل سطح معین است و پس در افزودن
خدماتی كه در یك موسسه نسبت به دیگران قابل تشخیص است نگه داشته
می شودبا وجود تاكید در همه توسعه مدور ، بهترین تقاضا از دانشجویان
و والدین مزیت آكادمیك است اگر موسسه یك مدرسه ورود به آزاد است ،
شما بایدموافق مناطق شناخته شده ای باشید كه برای موفقیت در بهبود
كیفیت آكادمی بحرانی هستند . اگر شما قبلاً دسترسی به حداقل كیفیت
اساسی داشتید وموسسه شما رو به بالاحركت كرده است . آن زمانی
تصمیم گیری در تخصص است . نظری كه با اینجا توجه شود .

این است كه خدمات افزودنی یا تخصصی باید برپایه حداقل خدمات ساخته شوند .

آنها تناوبی نیستند . همان طور كه یك نتیجه منطقی برای تشخیص سازمانی و ارزیابی سازمانی گواهی های برنامه ریزی استراتژیكی است كه معین كننده سیاست كیفیتی موسسه است .

در مفهوم پهناور سیاست كیفیتی ، مداخلات ویژه انتخاب شده است كاز ان
مثل یك اصول و تمرین یك ابزار صوتی مداخله ای را مهیا كرده است .

كازان : كازان یك دوره ژاپنی است كه برای شرح دادن یك نزدیكی ویژه به TQM به كار برده می شود .