دانلود اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 29 صفحه اندازهگیری مزیت نسبی در صنعت قطعهسازی خودرو كشور از طریق DRC ( چكیده این مقاله به اندازهگیری مزیت نسبیدانلود اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص|40107770|sarzamindoost|دانلود اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص,تحقیق اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص,مقاله اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص,اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلود اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طریق DRC 28 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 29 صفحه

اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو كشور از طریق DRC ( چكیده این مقاله به اندازه‌گیری مزیت نسبی تولیدات شركت‌های تولیدكننده قطعات تندمصرف خودرو طی یك دوره 5 ساله براساس روش هزینه منابع داخلی (برمبنای روش حسابهای صنعتی) می‌پردازد.
بكارگیری این رویكرد جدید در ارزیابی هزینه منابع داخلی تولیدات بنگاه‌ها ( از طریق هزینه‌های واحدهای تولیدی) به دلیل بهره‌گیری از اطلاعات به هنگام، قیمت‌های سایه‌ای و .
.
.
از توانایی بیشتری نسبت به روش‌های متنوع قبلی برخوردار است.
بدین منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه‌ منابع داخلی پرداخته و سپس ضمن معرفی روش شناسی رهیافت جدید DRC به اندازه‌گیری مزیت نسبی چند شركت منتخب تولیدكننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد.
مقدمه شناخت از وضع موجود صنایع و ساختار حمایتی از آنها در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) از موضوعات مورد علاقه سیاستگذاران كشور است.
تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به (WTO) نیازمند بررسی دقیق ( بر مبنای روش‌های علمی) صنایع كشور در مورد مزیت‌های نسبی و سیاست‌های حمایتی موجود در آنهاست.
پس از شناخت مزیت‌های نسبی در صنایع، می‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت تخصیص مناسب منابع بین صنایع یا حتی درون صنایع استفاده نمود.
در این مقاله نیز سعی می شود با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی (DRC) كه یكی از معیارهای مناسب جهت نشان دادن كارایی در تخصیص منابع است، مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی مورد بررسی قرار گیرد.
به جهت محدودیت در آمار و اطلاعات مورد نیاز تنها به هشت واحد تولیدكننده قطعات تند مصرف خودرو (قطعاتی هستند كه در طول عمر یك خودرو با سرعت بیشتری نسبت به سایر قطعات تعویض می‌شوند)،‌در دوره زمانی 77-1374 اكتفا شده است.
بدین منظور ابتدا شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی بررسی شده و سپس روش اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی در این مقاله معرفی می‌شود و در ادامه نتایج محاسبات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و در پایان خلاصه و نتیجه‌گیری ارایه می‌گردد.
1 .
شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC) مفهوم هزینه منابع داخلی، كاربردی از تحلیل بازدهی عوامل بر پایه ارز خارجی است.
به عبارت دیگر DRC هزینه فرصت از دست رفته واقعی منابع داخلی كه صرف تولید یك كالای خاص بر حسب قیمت‌های جهانی می‌شود، است و یا DRC نسبت ارزش سایه‌ای داده‌های خالص داخلی به ارزش سایه‌ای ستانده‌های خالص مبادله شده می‌باشد (فین‌‌1995).
این معیاراولین بار توسط برونو در سال 1976 و سپس در سال 1972 مطرح شد و سپس محققین دیگری نظیر كروگر (1972)، لوفسكی (1972)، گرین‌اوی و میلز (1990)، فین (1995) و پركینز (1997) با انجام تعدیلاتی، آن را مورد استفاده قرار دادند.
روش هزینه منابع داخلی بسیار مشابه روش تحلیل هزینه ـ فایده است.
با این تفاوت كه روش هزینه ـ فایده، كل هزینه واقعی و سوددهی را مقایسه می‌كند؛ در حالی كه روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزینه منابع داخلی، صرفه‌جویی در ارز خارجی را نیز محلوظ می‌دارد.
به عبارت دیگر روش هزینه منابع داخلی یك معیار هزینه ـ فایده است كه براساس آن سیاستگذاران و تصمیم‌گی