دانلود خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 47 صفحه خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی : مقدمه: تا اینجا سیستمهای اطلاعاتی را برحسب این مفاهیم تحلیل كدانلود خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص|40107845|sarzamindoost|دانلود خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص,تحقیق خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص,مقاله خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص,خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلود خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی 33 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 47 صفحه

خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی : مقدمه: تا اینجا سیستمهای اطلاعاتی را برحسب این مفاهیم تحلیل كرده ایم اطلاعات به عنوان یك منبع با ارزش سیستمهای اطلاعاتی كه این اطلاعات را تولید می كنند اجزاء تشكیل دهنده سیستمهای اطلاعاتی نیروهای طراحی موثر بر این اجزاءتشكیل دهنده و ساختار مدیریت سیستمهای اطلاعاتی اكنون در این فصل توجه خود را به خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی معطوف می داریم و در فصول آینده به ایجاد و مدیریت سیستمها می پردازیم .
هدفهای این فصل مشخصاً عبارتند از : 1-ارائه كل چرخه سیستمهای اطلاعاتی 2- بررسی دلایل وجودی برنامه سیستمها 3- توضیح فرآیند برنامه ریزی سیستمها نگاهی كلی به خط مشی،برنامه ریزی ،ایجاد،و مدیریت سیستمها: یك خط مشی سیستمهای اطلاعاتی در سطح شركت نگرشی فراگیر و عاری از تناقض به وجود آورده سكوی پرتابی است جهت فرآیند برنامه ریزی برنامه سیستمها نیز به نوبه خود خط مشی را همآهنگ می سازد و برای آغاز متدلوژی ایجاد سیستمها شالوده و بنیانی به شمار می رود بدون خط مشی صحیحی كه توسط بالاترین سطح مدیریت تدوین شده باشد .
ونیز بدون یك برنامه سیستمی به خوبی تعریف شده كوشش در راه اجرای متدولوژی ایجاد سیستمها كاری است بیهوده و عبث.
خط مشی سیستمها: بالاترین سطح مدیریت باید چنان سیاست گذاری كند كه همه قسمتها و وظایف ستادی و اجرائی را در برگیرد و همه سیستمهای اطلاعاتی‌ای كه بر اساس نیازهای اطلاعاتی فقط یك قسمت طراحی شده اند و بر اساس وظایف جداگانه و روزانه كار می كنند حذف نماید بالاترین سطح مدیریت باید با صدائی رسا و با روشنی این نكته را به آگاهی همگان برساند كه سیستم اطلاعاتی برای سازمان به اندازه زمین ساختمانها و وسایل تولید اهمیت دارد البته این حمایت مستلزم تخصیص وجوه كافی برای ایجاد سیستم اطلاعاتی خواهد بود .
در خط مشی و سیاستی كه مدیران سطح بالا معین می كنند این نكته بازشناخته شده است كه تكنولوژی اطلاعاتی مانند مخابرات رایانه ها و ایستگاههای كار چند منظوره تركیب صوت ،متن ،ارقام و گرافیكها و موارد كاربردی چون تولید سراسر كمپیوتری ،خرید از راه دور،پست الكترونیكی .
كنفرانس راه دور گسترش یافته و همگرا می شود چنین سیاستی بر پشتیبانی آشكار و قاطع از تمامی سیستم كنترلها به منظور حفاظت سیستم اطلاعاتی تاكید میگذارد سیاست سیستمی درست و منطقی ،همسویی با نیرو های طراحی ای چون یكپارچگی ،برخورد استفاده كننده / سیستم ،كیفیت اطلاعات و قابلیت كابرد آن،الزامات سیستمی ،الزامات داده پردازی ،عوامل سازمانی ،الزامات اثر بخشی هزینه ،عوامل انسانی و الزامات عملی بودن را تبلیغ می كند علاوه بر این خط مشی درست فرهنگ سازمانی را تشویق می كند كه ایجاد و گسترش سیستمهای اطلاعاتی را بپذیرد و حمایت كند .
مدیران از سطح بالا باید متوجه باشند كه سیستم اطلاعاتی را باید پرسنلی حرفه ای و برخوردار از مهارتی زیادایجاد و اداره كند اعم از اینكه سیستم اطلاعاتی دارای توپولوژی ستاره ای ،حلقه ای یا هر شبكه دیگری باشد كه سازمان را درگیر كند و با آن متناسب باشد این سیستم باید تحت فرماندهی واحدی مانند« مسوول اصلی اطلاعات » كه خود عضوی از بالاترین سطح مدیریت نیزهست گسترش یافته متحد گردد اما ایجاد كنندگان و طراحان اصلی سیستمهای اطلاعاتی تحلیل گران سیست