دانلود مدیریت اسلامی 33 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 47 صفحه موضوع : تحقیق دربارة مدیریت اسلامی آنگونه كه باید باشد و اجراء شود . قبل از هر چیزی میخواهم مقدمهای دردانلود مدیریت اسلامی 33 ص|40107943|sarzamindoost|دانلود مدیریت اسلامی 33 ص,تحقیق مدیریت اسلامی 33 ص,مقاله مدیریت اسلامی 33 ص,مدیریت اسلامی 33 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مدیریت اسلامی 33 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 47 صفحه

موضوع : تحقیق دربارة مدیریت اسلامی آنگونه كه باید باشد و اجراء شود .
قبل از هر چیزی می‌خواهم مقدمه‌ای دربارة مدیریت بیان كنم تا مطلب فوق را بهتر درك كنیم .
تا قبل از انقلاب صنعتی علم مدیریت در قلمرو فلسفه قرار داشت و فلاسفه بطور غیر مستقیم روشهایی را برای حسن رفتار انسانها و روابط اجتماعی و نیز امور مربوط به آنها ارائه می‌دادند.
اما بعد از انقلاب صنعتی به دلیل رشد بنیه‌های اقتصادی و توسعة مؤسسات و سازمان‌های صنعتی ، دگرگونی قابل ملاحضه‌ای در نظام اجتماعی و سیاسی جامعه بوجود آمد ، و محققان در راستای این تحولات و دگرگونی در صدد برآمدند تا روش‌های سیستماتیك و تئوریهای جدیدی را كه مناسب با تكامل صنعتی باشد به نظام اجتماعی عرضه كنند .
حاصل این پژوهشها و تحقیقات منجر به ظهور علم مدیریت در جهان غرب پس از انقلاب صنعتی گردید .
جوهر ذاتی این علم مبتنی بر افزایش فراوده‌های اقتصادی و كالاهای صنعتی بود ، و تنها راهها تولید بهتر و دست‌یابی با سود بیشتر را نشان می‌داده‌است ، و همین امر موجب شد كه كارفرمایان و صاحبان سرمایه رشد چشم گیری پیدا كرده و در مقابل كاگران به ابزار تولید مبدل گردند و تضادها و برخوردها طبقاتی بین آنها به اوج خود برسد .
برای نمونه به پایه‌ای از نظرات اندیشمندان غرب در این زمینه استفاده می‌كنیم .
فایل می‌گوید : علم و هنر متشكل و هماهنگ نمودن و رهبری و كنترل فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف یا هدفهای مشترك را مدریت می‌نامند .
« كتاب علم مدیریت و روابط انسانی ، ناصر شادرخ » آقای چارلزاف آستن میگوید : مدیریت و اداره كردن برای بعضی هنر است و برای بعضی علم ، مدیریت خواه علم باشد ، خواه هنر تاریخ بشری گواه آن است كه توانائی شخص در رسیدن به یك هدف مشخص بوسیلة افراد دیگر یكی از مهمترین و با ارزشترین هنرها در علوم انسانی است « بیماریهای مدیریت چارلزلف آستن-ترجمة سیروس پرهام» و بلاخره تعریفی كه اكثریت متخصصان علم مدریت آنرا قبول دارند ،‌ مدریت را انجام دادن كارها بوسیله و از طریق دیگران میدانند .
‌ به طوری كه از تعریف فوق بر می‌آید ، مدیریت عمدتا بستگی به دو عامل دارد ، اول تامین هدف سازمان به هر طریق ممكن ، و دوم وجود نیروی انسانی .
بر اساس توجه و اولویت قرار دادن هریك از این دو عامل ، نظریه‌ها و مكاتب مختلفی بوجود آمدند كه مجموعا از آنها به‌عنوان مدیریت علمی یاد می‌شود .
از جملة آن نظریه‌های مكیت مدیریت علمی تیلور است .
نامبرده مسائلی را از جهت پیشبرد اهداف سازمان مورد بررسی قرار داد كه بعدا به‌عنوان اصول مدیریت علمی تیلور نام گرفت و آن اصول عبارتند از : تفكیك ، تخصص و تقسیم كار به كوچكترین جزء ممكنه و به‌طریق علمی .
پیدا كردن بهترین روش انجام كار .
یافتن استاندار انجام كار .
استخدام بر اساس تخصص و از طریقة علمی .
وضع دستمزدها با توجه به‌انجام كار و نه فقط از روی قدمت خدمت .
همكاری بین مدیر و مجری برای حصول اطمینان از انجام كارها .
تقسیم كار به تساوی بین مدیر و مجری با تفكیك وظایف مدیریت از وظایف اجرائی .
از جمله اشخاص دیگری كه وظایف مدیریت را با ارائة اصولی تبیین نموده‌است ، هانری فایول فرانسوی است كه بعدا به مكتب یو