دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 34 صفحه چكیده :تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو كرده است؛ اما در این میان سازمدانلود مدیریت بازار موفق 30 ص|40107970|sarzamindoost|دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص,تحقیق مدیریت بازار موفق 30 ص,مقاله مدیریت بازار موفق 30 ص,مدیریت بازار موفق 30 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مدیریت بازار موفق 30 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

چكیده :تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو كرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند كه به كمك ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجادشده به نفع خود استفاده كنند.
مدیریت دانش یكی از این ابزارهاست.
مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از داراییهای نامرئی سازمان (سرمایه انسانی است).
بخش خصوصی اولین قدمها را در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش برداشته است اما دولت با یك قدم فاصله به دنبال بخش خصوصی در حركت است.
باتوجه به اهمیت مدیریت دانش و كاربرد آن در بخش خصوصی و كسب نتایج مطلوب، این سوال مطرح می شود كه آیا مدیریت دانش در بخش دولتی كاربرد دارد یا نه؟
مقدمه ما در دنیایی زندگی می كنیم كه به خاطر پدیده جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب ناپذیری است.
در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حركت كرده و بسیاری از معادلات كنونی كشورها را با چالش مواجه ساخته كه این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
این تغییرات اگرچه ما را با مشكلاتی مواجه می كند اما فرصتهایی را نیز پیش روی بخش خصوصی و دولتی قرار می دهد.
به منظور كسب مزیت رقابتی و جهت ادامه بقا و مقابله با شرایط متغیر محیطی، بسیاری از شركتهای بخش خصوصی به استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین، تكنیك ها و اصول نو رو آورده اند.
تجربه نشان داده كه اكثـــر تئوری های مدیریتی و تكنیك های نوین، ابتدا در بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته اند و پس از اثبات كارایی و اثربخشی، به بخش دولتی راه یافته اند.
(1) طرح ریزی منابع سازمان، مهندسی مجدد فرایندها و مدیریت كیفیت جامع بسیاری تكنیك های مشــابه دیگر، نمونه هایی از این دست هستند.
آنچه مشخص است، مدیریت دانش از این امر مستثنی نیست.
اگر كمی دقت به ماهیت سازمانهای دولتی در خواهیم یافت كه طی چند سال آینده، بخش اعظمی از كارمندان دولت بازنشسته خواهند شد.
(1) مشخصاً تعداد زیادی از این افراد از مدیران و متخصصان رشته های مختلف هستند و دراختیار گرفتن، تسهیم و استفاده از دانش این افراد قبل از بازنشسته شدن، یكی از مخاطرات و مشكلات اصلی دولتها خواهد بود.
در همین راستا، مدیریت سرمایه های انسانی به عنوان یكی از مهمتریـــــن استراتژی های هر د ولت شناخته می شود و مدیریت دانش به عنوان یكی از آخرین ابزارها و تكنیك های مدیریتی، نقش مهمی را به عنوان بخشی از استراتژی های مدیریت سرمایه های انسانی بازی می كند.
مفهوم مدیریت دانش مفهوم مدیریت دانش برای مدتهای مدیدی به صورت عملی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده است.
(2) فقدان یك توافق عمومی در ارائه تعریف مشخصی از این مفهوم، به ایجاد آشفتگی و اغتشاش منجر شده است كه در مطالعات مختلفی كه در این زمینه انجام گرفته به خوبی منعكس گردیده است.
بنابراین، به منظور درك بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده(DATA)، اطلاعات (INFORMATION) و دانش (KNOWLEDGE) و تفاوت و ارتباط میان آنها بپردازیم.
عبارات اطلاعات و داده، اغلب به جای عبارت دانش به كار برده می شوند.
اما در واقع آنها مفاهیم متفاوتی دارند و درك تفاوت آنها برای انجام یك كار دانش محور بسیار مهم و حیاتی است.
داده : دا