دانلود نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 34 صفحه نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی نظارت چیزی نیست جز ارسال پیامهایی كه به طور مؤثر رفتار گیرنده پیامها رادانلود نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص|40108007|sarzamindoost|دانلود نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص,تحقیق نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص,مقاله نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص,نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلود نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی 21 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 34 صفحه

نظارت و كنترل در مدیریت اسلامی نظارت چیزی نیست جز ارسال پیامهایی كه به طور مؤثر رفتار گیرنده پیامها را تغییر دهد.
مقدمه نظارت و كنترل یكی از اركان مدیریت به شمار می آید و مدیر به عنوان یكی از وظایف اصلی خود باید شیوه ها و امكانات و عملیات گوناگون تشكیلات را زیر پوشش نظارتی قرار دهد تا حركت دستگاهها به انحراف و امكانات موجود به هدر نرود.
مدیر در حیطه نظارت، كلیه فعالیتها را با برنامه می سنجد و در صورت تطابق شیوه ها و مقدار و نوع فعالیتها با برنامه و هدفهای تعیین شده، سلامت دستگاه مربوط را اعلام می كند ولی در صورت تطابق نداشتن عملیات واحدها و افراد با هدفها و برنامه ها مدیر باید از اصل هدایت استفاده كند و با هدایتها و راهنماییهای مناسب انحراف را اصلاح و خسارتها را جبران نماید.
به كمك كنترل است كه مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری ایجاد می شود و زمان مناسب برای سنجش و اصلاح آنها را پیدا می كند.
كنترل ابزار كار مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن را در سطوح مختلف بسادگی می توان احساس كرد.
سازمان بدون وجود یك سیستم كنترل در تحقق هدفهای خود موفق نبوده و نمی تواند از منابع خود بدرستی استفاده كند.
در اسلام ارزشیابی، حسابرسی و سایر اصطلاحاتی كه در حقیقت برای بیان نظارت و كنترل مورد استفاده قرار گرفته، فراوان بحث شده است.
در حقیقت سه مرجع بر كارگران و مدیران حكومت اسلامی نظارت دارند و یا به بیان دیگر، كارگزاران حكومت اسلامی در مقابل سه مرجع یعنی خدا، امام و مردم مسئولند.
در اسلام نظارت تنها در چارچوب وظایف دولت و حكومت خلاصه نمی شود، بلكه كلیه افراد جامعه موظفند بر اساس یك تكلیف شرعی همچون نماز و روزه بر امور اجتماعی و رفتار افراد و اطرافیان نظارت همگانی و عمومی داشته باشند.
نظارت عمومی كه به آن امر به معروف و نهی از منكر می گویند دارای مراحل و درجات مختلفی است و برحسب اینكه شخص چگونه مرتكب گناه شود، از تكلیف خود سرباز زند، نحوة برخورد با او و دادن تذكر تفاوت دارد.
مسلمان معتقدند خداوند را همواره حاضر و ناظر بر امور می داند.
بنابراین چه كنترل باشد و چه نباشد احساس می كند كه باید بر نفس خود مسلط باشد و از جاده صحت و درستی منحرف نگردد.
انسان متقی در اسلام، انسانی است كه مجهز به یك دستگاه كنترل متشكل از اصول اعتقادی، عقل، فطرت، وجدان و ضمیر روشن می باشد.
او خدا ترس است.
چنین فردی قطعاً خود كنترل خواهد بود.
التفات و توجه به مسائل حرام و حلال، پرهیز از گناهان و انجام كارهای صواب همه شیوه هایی هستند كه فرد مسلمان را خود كنترل می سازد، بنابراین با انجام یك سلسله برنامه های فرهنگی و ارشادی می توان در چنین زمینه مساعدی بذر خود كنترلی را در سازمان پراكند و بارور ساخت.
هر رشته ای از رشته های گوناگون علوم را پایه ها و اركانی است كه مسائل مربوط در حوزه آن علم بر محور آن اصول می چرخند.
و در ارتباط با آن اصول معنا می دهند، و آنگاه كه یكی از اركان مربوط متزلزل شود مجموعه آن سازمان فكری و علمی متزلزل خواهد شد.
مدیریت نیز همانند دیگر رشته های علوم از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان یكی