دانلود مقاله روش اندازه‏گیری آهن در خوراک دام و طیور

روش اندازه گیری آهن در خوراك دام و طیور 1 ـ هدف هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین مقدار آهن در خوراك دام و طیور میباشد . 2 ـ دامنه كاربرد روش ارائه شدهدانلود مقاله روش اندازه‏گیری آهن در خوراک دام و طیور|40150532|sarzamindoost|روش اندازه ‏گیری آهن در خوراك دام و طیور
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله روش اندازه‏گیری آهن در خوراک دام و طیور

روش اندازه‏گیری آهن در خوراك دام و طیور

1 ـ هدف

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین مقدار آهن در خوراك دام و طیور میباشد .

2 ـ دامنه كاربرد

روش ارائه شده در این استاندارد برای تعیین آهن در خوراك دام و طیور كاربرد دارد .

3 ـ روش اندازه‏گیری آهن در خوراك دام و طیور

3 ـ 1 ـ وسائل :

3 ـ 1 ـ 1 ـ لوله شیشه‏ای مقاوم به حرارت به گنجایش 50 میلی لیتر با خط نشانه در 30 میلی لیتری

3 ـ 1 ـ 2 ـ سانتریفوژ مناسب برای صاف كردن لایه ایزوآمیل الكل یا الكل ایزوآمپلیك

3 ـ 1 ـ 3 ـ كلریمتر فتوالكتریك كه قادر باندازه‏گیری ضریب شكست نور در 495 میلی میكرون باشد .