دانلود مقاله تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران

مقدمه ذوق سلیم، سلیقة لطیف، احساس خلاق، ادراك فعال، روح حساس، و عاطفة بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یك جمله خلاصه كنیم، جامع و مانعی میشود ازدانلود مقاله تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران|40190901|sarzamindoost|تاثیر مغولان ,اصول بکاررفته در هنر معماری ایران,تاریخ هنر اسلامی ,هنر معماری ایران
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران

مقدمه

ذوق سلیم، سلیقة لطیف، احساس خلاق، ادراك فعال، روح حساس، و عاطفة بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یك جمله خلاصه كنیم، جامع و مانعی می‌شود از هنر غنی و مجرد ایرانی، این تعریف شاید در نزد برخی از كارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پیموده باشد اما در حقیقت اگر به خوبی مشاهده كنیم هر یك از این عوامل و ابزارهای معنوی و مادی را می‌توان در جزء جزء نقش و نگارهای ریز و ظریف دكوراتیوی كه به منظور آذین و آرایش آثار هنری ایرانی بكار رفته‌اند در كالبدی جامع و فراگیر مظاهر هنری، به خوبی و به وضوح نمایان است، مشاهده نمود. به واقع ادراك صحیح هنر خلاقة ایرانی مستلزم تبیین همین مفاهیم مستتر در جوهر آثار خواهد بود. ذوق و خلاقیت هنری جوامع مختلف از سنن و آداب و بینش‌های فرهنگی و سوابق تاریخی و محیط طبیعی آن اقوام ریشه و الهام می‌گیرد و غالباً اتفاق می‌افتد كه یك قوم به جهت تبهر و مهارت جانانه‌ای كه در زمینة یك یا چند رشتة خاص از هنرهای چندگانه (به ویژه هنرهای سنتی، دكوراتیووتزئینی) تبلور و نمود یافته است، رقابت و برابری دیگر اقوام در آن زمینه‌ها با ملت فوق الذكر كاری عبث و بیهوده خواهد بود. اگر نخواهیم تمامی هنرهای، هشتگانة معاصر و دیگر مظاهر ذوقی اقوام مختلف را مورد بررسی قرار دهیم و اگر تنها در یك مورد كار تحقیق و تفحص در جریان پیدایش، رشد و بالندگی هنری خاص را پی گیری كنیم و آن زمینه لزوماً موضوعی باشد كه عمومیت بیشتری دارد یعنی تقریباً نزد تمامی انباء بشری از گذشته‌های دور تاكنون جلوه گر ذوق و سلیقه زیبایی دوستی باشد؛ می‌توان هنرهای صنعتی و صنایع دستی را ذكر نمود. هنرها و صفاعاتی كه در سرزمین كهن ایران به مرور زمان و در طی سالیان طولانی كه هم اكنون به یك چشم همزدنی می‌ماند، آنچنان راه كمال و ترقی را پیموده است كه بی اغراق هم چنان بی رقیب بر پهنة این گونه از هنرهای ممالك گوناگون می‌درخشد و تجلی می‌كند. دلایل این شكوفایی و درخشش همیشگی را می‌توان علاوه بر بالا بودن میزان مهارت و استادی و همین طور ویژگی‌های ذاتی و حس زیبایی دوستی ایرانی، طبع لطیف و روحانی هنرمند ایرانی ذكر نمود زمانی كه استاد كار بنا به هنگام كاركردن بر روی قسمتی از بنا یا استادكاری كه در گوشة خلوتی از یك مكان متبرك با صبر و تأنی مثال زدنی سرگرم نقش اندازی دیوار بوسیة گچ‌بری، آینه كاری، كاشی و... می‌باشد و زمانی كه بهترین و زیباترین تجلی گاه‌های هنری دستی و معماری ایرانی عجین و همراه با بهترین و زیباترین مظاهر ذهنی و عاطفی از همین دین و آئین و مذهب یكتاپرستی‌اش باشد مسلم است كه هر چه دارد چون جان در طبق اخلاص می‌گذارد. تا نه تنها یك اثر زیبا و دل انگیز مادی بلكه اثری سرشار و مملو از روح و جان الهی را خلق و ابداع نماید و نسل به نسل به جای اینكه به دین و مرامش در خدمت تعالی و ترقی او باشد او نیز در پیشرفت و گسترش آن به نوبة خود سهم و نقش ایفا می‌كند. در این میان علاقه و پیوند عاطفی كه عموم مردم ایران با هنرها و میراث‌های هنری و فرهنگی خود برقرار نموده‌اند به حدی بوده كه علاوه بر كمك به جریان رشد و تعالی هنرها، سبب ماندگاری آنها نیز شده است.

هنر پیش از تاریخ

33 صفحه فایل Word قابل ویرایش