دانلود پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری

فهرست مطالب: مقدمه تعریف شبکه مشخصات شبکه آماده سازی داده ها برای ورود به Arc GIS رفع به هم نرسیدگی و از هم رد شدگی حذف خطوط زائد کوچک حذف خطوط تکراری ایجاد چنددانلود پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری|40191438|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری,پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری, GIS و ساماندهی شهری,GIS,ساماندهی شهری
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف شبکه

مشخصات شبکه

آماده سازی داده ها برای ورود به Arc GIS

رفع به هم نرسیدگی و از هم رد شدگی

حذف خطوط زائد کوچک
حذف خطوط تکراری
ایجاد چند ضلعی ها
ایجاد خیابان ها و پیاده رو ها