جزوه اصول و روشهای هم محوری یا Alignment تجهیزات دوار

فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه تعریف هم محوری خسارت های ناشی از نا هم محوری اصول نصب دستگاهها گروت ریزی وانواع گروت سیستم های لوله کشی نگهدارنده های فنری ونحوه تنظجزوه اصول و روشهای هم محوری یا Alignment تجهیزات دوار|40192192|sarzamindoost|تعریف هم محوری,خسارت های ناشی از نا هم محوری,اصول نصب دستگاهها,گروت ریزی وانواع گروت,سیستم های لوله کشی,نگهدارنده های فنری ونحوه تنظیم کردن آنها,انواع تجهیزات هم محوری هم محوری ,ساختمان و اصول کار ساعت های اندازه گیر,انواع روش های هم محور کردن دستگاه هاباساعت های اندازه گیر و مزایا و معایب آنها,معایب ساعت
با ما همراه باشید با موضوع جزوه اصول و روشهای هم محوری یا Alignment تجهیزات دوار

فهرست مطالب

پیش گفتار

مقدمه

تعریف هم محوری

خسارت های ناشی از نا هم محوری

اصول نصب دستگاهها

گروت ریزی وانواع گروت

سیستم های لوله کشی

نگهدارنده های فنری ونحوه تنظیم کردن آنها

انواع تجهیزات هم محوری هم محوری

ساختمان و اصول کار ساعت های اندازه گیر

انواع روش های هم محور کردن دستگاه هاباساعت های اندازه گیر و مزایا و معایب آنها

معایب ساعت های اندازه گیر

مقدمات هم محوری

مسائلی که قبل از Alignment باید مد نظر قرار گیرد

مراحل عملی هم محور سازی

تعیین موقعیت یک خط در فضا

معادلات وروابط ریاضی هم محوری به روش Face & Round

معادلات و روابط ریاضی هم محوری به روش Two Face & Round

معادلات و روابط ریاضی هم محوری به روش Face-Face Distance

معادلات و روابط ریاضی به روش Reverse

حل مسائل هم محوری به روش ترسیمی

اپتیمم سازی شرایط Alignment

تولرانس های هم محوری

مسائلی که باعث تغییر Alignment می شود

روش های برآورد میزان رشد حرارتی

اصول کار سیستم های لیزری هم محور سازی Optalign

مراحل کار با سیستم های لیزری