مراقبت های ویژه و تروما

اختلالات دستگاه گوارش ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس •سوزش سردل که پایروزیس نیز نامیده می شود از شکایات شایع و در اثر شل شدن اسفنکتر کاردیا رخ می دهد . •بالا نگه داشتن سر در هنگام خواب و خوردن عوامل خوراکی آنتی اسید معمولا برای تسکین علایم کافی امراقبت های ویژه و تروما|40192226|sarzamindoost|ادم حاد ریه ,سندرم دیسترس تنفسی ,علایم و نشانه های بیماری قلبی در بارداری,نارسایی میترال ,بیماریهای آئورت
با ما همراه باشید با موضوع مراقبت های ویژه و تروما

اختلالات دستگاه گوارش

ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس

•سوزش سردل که پایروزیس نیز نامیده می شود از شکایات شایع و در اثر شل شدن اسفنکتر کاردیا رخ می دهد . •بالا نگه داشتن سر در هنگام خواب و خوردن عوامل خوراکی آنتی اسید معمولا برای تسکین علایم کافی است. •اگر علایم شدید باشد ، سایمتدین و رانیتیدین بدون ضرر هستند. •اگر این عوامل ناراحتی را برطرف نکنند ،باید اقدام به اندوسکوپی شود.
فتق هیاتال•افزایش متناوب اما طولانی مدت فشار داخل شکمی منجر به ایجاد چنین فتقهایی می شود.•در طی بارداری این فتقها ممکن است منجر به استفراغ،درد اپی گاستر و حتی خونریزی از زخم شود.•فتق دیافراگماتیک:•این فتقها به ندرت بارداری عارضه دار می کند. این فتقها شامل:هرنیاسیون محتویات شکمی از سوراخ بوخدالک یا سوراخ مورگانی هستند.زخم پپتیک•در زنان جوان بیماری زخم پپتیک اغلب به جای معده دوازدهه را گرفتار می کند . این زخمها ممکن است در نتیجه گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباکترپیلوری و بیماری زخم پپتیک ایجاد می شود. همچنین این زخمها ممکن است به علت استفاده از آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب عیر استروئیدی است.•در طی بارداری ترشح اسید کاهش می یابد ، تحرک معده کمتر می شود و ترشح موکوس به طور قابل توجهی افزایش می یابد . بنابراین بیماری فعال زخم پپتیک در طی بارداری عیر شایع است. حتی زنانی که قبل از بارداری دچار زخمهای علامتدار هستند اغلب بهبود قابل توجهی را در طی بارداری ذکر می کنند .