دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستمهای اجتماعی

فهرست مطالب: پیش درآمد بخش اول: مقدمه ای بر نظریه سیستم ها تاریخچه نظریه سیستم ها تعاریف سیستم نتایجی که از تعریف فوق در مورد سیستم می توان گرفت بازخورد محیط سیدانلود پاورپوینت آشنایی با سیستمهای اجتماعی|40205052|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستمهای اجتماعی,پاورپوینت آشنایی با سیستمهای اجتماعی,آشنایی با سیستمهای اجتماعی,سیستمهای اجتماعی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستمهای اجتماعی

فهرست مطالب:

پیش درآمد

بخش اول: مقدمه ای بر نظریه سیستم ها

تاریخچه نظریه سیستم ها

تعاریف سیستم

نتایجی که از تعریف فوق در مورد سیستم می توان گرفت

بازخورد

محیط سیستم

طبقه بندی بر اساس هدفمندی سیستم و اجزاء

طبقه بندی سیستم ها

3 گام تفکر ترکیبی

برخی از موانع تفکر سیستمی

اصل تضاد

بخش دوم: مقدمه ای بر سیستمهای اجتماعی

بنیا نگذاران تفکر سیستمهای اجتماعی

مفهوم نهاد

رابطه مفاهیم نهاد و سازمانها

مشترکات نهاد وسازمان

مزیت نهاد به سازمان

سازمان نهادینه شده از دیدگاه سلزنیک

رفتار اجتماعی

تعریف سیستمی نهادی کردن

بنیانگذاران نظریه سیستمهای اجتماعی

دیدگاه های سلزنیک

جمع بندی