طراحی آسانسور

فایل حاضر با عنوان می باشد که شامل مطالب زیر است : تاریخچه آسانسور در ایران و جهان اصول بررسی و تعیین اندازه هاو ابعاد سیستم تعلیق مکانیزم تعادل وزنه تعادل سیم طراحی آسانسور|40216478|sarzamindoost|سیستم تعلیق,مکانیزم تعادل,سیم بگسل,پولی,گیربکس,یاتاقان,ریل راهنما,یوک کابین,ضربه گیر
با ما همراه باشید با موضوع طراحی آسانسور

فایل حاضر با عنوان می باشد که شامل مطالب زیر است :

تاریخچه آسانسور در ایران و جهان

اصول

بررسی و تعیین اندازه هاو ابعاد

سیستم تعلیق

مکانیزم تعادل

وزنه تعادل

سیم بگسل

طراحی فنر

انواع سیستم های محرک

طراحی پولی

موتور و گیربکس

طراحی چرخدنده

محاسبه ظرفیت حرارتی

طراحی یاتاقان

ریل راهنما

طراحی پیچ ها

طراحی فنر ها

ضربه گیر

طراحی ترمز

یوک کابین