دانلود عیب یابی سیستمهای هیدرولیک

حجم : 208 kb فایل : pdf امید است مورد استفاده قرار گیرد بسیاری از عیوب در سیستم ها ی هیدرولیک دارای علائم مشابه می باشن د . برای مثال افت تدریجی یا ناگهانی در فدانلود عیب یابی سیستمهای هیدرولیک|40227790|sarzamindoost|عیب یابی سیستم هیدرولیک,سرعت سیلندر ,فشارشکن,شیر کنترل ,انباره,نیوماتیک,هیدرولیک مهندسی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود عیب یابی سیستمهای هیدرولیک

حجم : 208 kb

فایل : pdf

امید است مورد استفاده قرار گیرد


بسیاری از عیوب در سیستم ها ی هیدرولیک دارای علائم مشابه می باشن د . برای مثال افت تدریجی
یا ناگهانی در فشار باعث کاهش قدرت یا سرعت سیلندر می شو د . گاهی ممکن است سیلندر
هیدرولیک زیر بار متوقف شود و اصلاً حرکت نکن د . اغلب کاهش قدرت با افزایش صدا در پمپ
همراه خواهد بود، مخصوصاً در زمان های ی که در سیستم فشار سازی می شود و این فشار به پمپ
منتقل می گرد د . در عیب یابی سیستم های هیدرولیک ساده، اجزاء اصلی شامل پمپ، شیر
فشارشکن، شیر کنترل جهت یا سیلندر ممکن است ایراد داشته باشند و لازم است جهت سرویس
تکنسین با تجربه اقدام نماید.