دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس

بخشی از محتوای فایل: الگوی کارایی تیم: 1- گروه بندی فراگیران 2- تعیین متن درس توسط آموزگار 3- خواندن انفرادی درس توسط فراگیران ( صامت خوانی ) 4- ارزش یابی انفرادانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس|40238455|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس,پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس,الگوهای و روش های نوین تدریس,روش های نوین تدریس
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس

بخشی از محتوای فایل:

الگوی کارایی تیم:

1- گروه بندی فراگیران

2- تعیین متن درس توسط آموزگار

3- خواندن انفرادی درس توسط فراگیران ( صامت خوانی )

4- ارزش یابی انفرادی

5- ارزش یابی گروهی

6- بحث و تبادل نظر گروهی

7- نمره گذاری ( پر کردن چک لیست ) و ارائه ی پاسخ ها

8- تنظیم جدول نمرات

9-جمع بندی و نتیجه گیری توسط آموزگار

الگوی ایفای نقش:

1- تعیین موضوع توسط آموزگار

2- فراهم کردن شرایط و وسایل لازم

3- تعیین نقش توسط آموزگار

4- آماده کردن فراگیران برای ایفای نقش

5- توضیح مختصر راجع به موضوع برای کلاس

6- انجام نمایش توسط فراگیران

7- بحث و تبادل نظر

. . .