دانلود پاورپوینت ماهیت و تعاریف مفاهیم مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی جنبه انسانی مدیریت است و مهمترین عامل در ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان به شمار می رود. مدیران منبع انسانی کسانی هستند دانلود پاورپوینت ماهیت و تعاریف مفاهیم مدیریت منابع انسانی|40261876|sarzamindoost|ماهیت مدیریت منابع انسانی,تعاریف مدیریت منابع انسانی,مفاهیم مدیریت منابع انسانی,مدیریت انسانی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت ماهیت و تعاریف مفاهیم مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی جنبه انسانی مدیریت است و مهمترین عامل در ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان به شمار می رود.

مدیران منبع انسانی کسانی هستند که مسایل مربوط به نیروی انسانی یک سازمان را در تامین یا تحقق هدفهای سازمان و کارکنان آن پیگیری و اجرا می کنند.

فلسفه مدیریت منابع انسانی

فلسفه مدیریت منابع انسانی بر دو اصل استوار است:

1- رسیدن به هدفهای سازمانی در گرو تامین نیازهای انسانی

و

2- تامین نیازهای منابع انسانی را در گرو نیل به هدفهای سازمانی

می داند. بنابراین مدیران منابع انسانی با پر کردن خلع بین کارکنان و مدیران رسیدن به هدفهای فوق را آسان می سازند

اهداف مدیریت منابع انسانی:

افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان


هدف اجتماعی:

احساس مسئولیت در قبال نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان در جامعه

هدف سازمانی:

احساس مسئولیت در قبال هدفهای سازمانی و حداکثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به آن هدفها


هدف وظیفه ای:

احساس مسئولیت در قبال وظایفی که بر عهده واحد امور منابع انسانی گذاشته شده است:

تامین و حفظ کارکنان مطلوب.جذب متقاضیان شایسته و با استعداد.بهبودکیفیت زندگی کاری.بهره وری.قانون پذیر بودن.مسئولیت اجتماعی.تعادل در جبران خدمات.ایجادانگیزش.

فایل پاورپوینت 23 اسلاید