دانلود پاورپوینت بهداشت اعضای خارجی بدن

مـقـدمـه: حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه،از جمله ضروریات هر حرکتی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بوده،ودسترسی به امکانات و تسهیلات مناسب برای تدانلود پاورپوینت بهداشت اعضای خارجی بدن|40262301|sarzamindoost|بهداشت بدن,مفهوم کلی بهداشت ,بهداشت اعضای بیرونی ,بهداشت پوست ,بهداشت مو
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت بهداشت اعضای خارجی بدن

مـقـدمـه:

حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه،از جمله ضروریات هر حرکتی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بوده،ودسترسی به امکانات و تسهیلات مناسب برای تأمین سلامت جسمی،روانی،

اجتماعی ومعنوی،از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها محسوب میگردد.

موفقیتهای چشمگیراخیردربهبود شاخصهای بهداشتی،افزایش امید به زندگی و کنترل بسیاری ازبیماری های واگیر نتیجه تلاشهای پیگیروبرنامه ریزی شده ای بوده که دراین راستا صورت گرفته است،در عین حال تغییرات عمده درسبک زندگی و نوپدیدی وبازپدیدی بعضی از بیماریها چالشهای جدیدی رابوجودآورده است.

مفهوم کلی بهداشت:

از سالها قبل در تعریف بهداشت و ایجاد تصویرروشن مناسب ومنطقی از آن اختلاف سلیقه های متفاوتی وجودداشته است،چرا که محتوای بهداشت پیوسته درحال تغییروتحول بوده است.عده ی کثیری از مردم،بهداشت را عدم ابتلا به بیماری توصیف مینمایند.این تعریف گرچه تا حدی میتواند قابل قبول باشدولی آیاواقعا تعریف جامع وقانع کننده ای است؟بطور یقین خیر،زیرا عذم ابتلابه بیماری فقط به سلامت دستگاه جسمانی بدن اطلاق میشودوسلامت روانی واجتماعی را توجیه نمیکند.

اهمیت بهداشت درکنترل بیماریها:

بیماریهابدون علت بوجود نمی آیند واگرکوشش کافی نشودتندرستی مدت زیادی دوام نمی یابدزیرا سلامت همچون جامی بلورین بسیارزیباوشکننده است ونگهداری ازآن احتیاج به مراقبت ودقت زیادی دارد.

بهداشت پوست:

پوست تمام سطح بدن رامیپوشاندوسطح پوشش آن در بزرگسالان بطور متوسط2متر مربع و وزن آن حدود3 کیلوگرم است.پوست یک سوم تمام خون جاری دربدن رادریافت میکند.پوست در حالت عادی به خودی خودمیتواند ترمیم شودوتقریبابه طورکامل در برابرآب غیرقابل نفوذاست. ضخامت پوست درنواحی مختلف بدن متفاوت است واز حدود l میلیمتر تا بیش از 4 میلیمترتغییرمیکند.پوست درکف دستهاوپاهااز نواحی دیگر ضخیمتراست ودرناحیه پلکها نازک میشود. پوست خاصیت ارتجاعی دارد هرقدرسن بالاتررودخاصیت ارتجاعی پوست کمترمیشودوچین و چروک پوست به خاطرکم شدن این خاصیت است.پوست بدن انسان نشان دهنده ی وضع سلامت بدن است زیرا رژیم غذایی بد،بدی گوارش غذاها ووجود بعضی ازمواد سمی دربدن،بررنگ وحالت پوست موثرند.

ساختمان پوست:

پوست بدن که محافظ بافتهاواندامهای داخلی است وهمه ی آنهاراپوشانیده است از یک طبقه خارجی پوششی بنام برون پوست یا بشره"Epidermis"ویک طبقه داخلی بنام پوست حقیقی یا جلد"Dermis"ساخته شده است.

1-بشره"اپیدرم":خارجی ترین طبقه پوست است واز یاخته های پوششی سنگفرشی مطبق ساخته شده است.

2-جلد:در زیر اپیدرم قرار گرفته وخیلی ضخیمتر از آن است واپیدرم را تغذیه میکند.عروق خونی ولنفاوی، اعصاب،قسمتی ازغده های عرق وچربی وپیازمودر این قسمت قرار دارند.

وظـایف پوسـت:

پوست فقط پوششی نیست که اعضاءبدن رادربربگیردبلکه وظایف دیگری هم برعهده دارد،مثلا:

پوست،وسیله ای برای کنترل وثابت نگهداشتن دمای بدن است زیرا با عرق کردن،گرمای بدن در مواقع ضروری دفع میشود.

پوست،یکی ازاعضاءدفع بشمارمی آید،زیرابه وسیله ی عرق کردن،مقداری ازموادزایدبدن نیزازراه پوست خارج میشود.

پوست،مانع خشک شدن بدن میگردد.

پوست،اولین منطقه ی دفاعی بدن را دربرابرعوامل بیماریزا تشکیل میدهد.

پوست،اشعه ماوراءبنفش راجذب میکند که درسنتزویتامینDمورد استفاده است.

پوست،به مقدارکم اکسیژن را جذب میکندو دی اکسیدکربن دفع میکند.

پوست گیرنده ی احساس های گوناگون مثل احساس لمس مطلق واحساس گرما وسرماودردوفشاراست.

بهداشت مو:

مو تمام سطح بدن به جز کف دست و پا،لبها،سطح های تا شونده ی انگشتان،سطح های پشتی بندهای انتهایی انگشتان وقسمتی ازاعضای تناسلی خارجی را می پوشاند.رشدمو در برخی نقاط بدن مانندسر،صورت،ناحیه ی و زیر بغل بیشتر است ودر بعضی قسمتهااسامی خاصی پیدا میکندمثل مژه،ابرو،ریش و...

ساختمان مو از2قسمت تشکیل شده است:ساقه وریشه.

ساقه،قسمت خارجی مواست که معمولاازسطح پوست بیرون است.

ریشه،قسمتی ازمو است که در داخل لوله ای ازاپیدرم بنام فولیکول مو قرار دارد.

در هر واحد از مو3لایه وجود دارد:لایه ی خارجی آن یا کوتیکول از سلولهای پولک مانند ساخته شده است.لایه ی میانی مو یا کورتکس ازسلولهایی تشکیل شده که حاوی دانه های رنگیزه اندورنگ مو بستگی به نوع این رنگیزه دارد.رنگ موی شما صفتی است که از طریق ارث به شمارسیده است.هروقت که سلولهای این لایه ازساختن رنگیزه باز بمانندموسفید می شود.لایه ی داخلبی مو مغز خوانده می شود.

اگر مو بریزدوبه دلیل تحلیل رفتن فولیکول،موی تازه نتواند جانشین آن شودفطاسی بوجود می آید.هیچکس هنوز علت اساس راه جلوگیری یا معالجه ی طاسی سررا به درستی نمی داند.بنظر میرسد که هورمونهای پاره ای ازغددیاارث دراین کاردخالت داشته باشند.بیشتر افراد طاس،از30سالگی به بعددجار این عارضه میگردند.در ضمن طاسی سر درمردان بیشتر از زنان است.

فایل پاورپوینت 51 اسلاید