مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل

فایل به صورت ورد دارای 16 صفحه فرمت فایل :doc فهرست مطالب مهم : چکیده مقدمه تئوری چیست؟ تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟ تئوری و عمل پیشینه مدیریت استرمقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل|40262487|sarzamindoost|مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی تدوین اجرا و ارزیابی استراتژی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,استراتژی های منابع انسانی,استراتژی های منابع انسانی در عمل,استراتژی های کارکردی منابع انسانی,مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل
با ما همراه باشید با موضوع مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل

فایل به صورت ورد دارای 16 صفحه

فرمت فایل :doc

فهرست مطالب مهم :

چکیده

مقدمه

تئوری چیست؟

تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟

تئوری و عمل

پیشینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

موفقیت استراتژی های منابع انسانی در عمل

موانع استراتژی های منابع انسانی در عمل

رویکرهای اصلی استراتژی منابع انسانی

متداول ترین استراتژی های مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقتضایی

استراتژی های کارکردی منابع انسانی

نقش استراتژی پاداش در تحقق اهداف سازمان

ویژگیهای استراتژی پاداش

استراتژی پاداش در شرکت آی بی ام

گزینه های انتخاب سیاست ها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ:

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده

تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دهه های اخیر برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است، اما این تئوری در عمل با مشکلات و چالشهای فراوانی روبرو شده است که اثربخشی و موفقیت آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله به استراتژی مدیریت منابع انسانی از منظر تئوری پرداخته شده است، همچنین علل موفقیت این تئوری در عمل تشریح شده است و نهایتا استراتژی های کارکردی منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف نظری-توسعه ای و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی می­باشد.

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی در عمل، استراتژی های کارکردی منابع انسانی.

مقدمه

سازمانها در دنیای تجاری و رقابتی عصر حاضر از کارایی به نوآوری، از بزرگ شدن به سمت چابکی و از بکار گیری نیروی انسانها به سمت بکارگیری قوه تفکر و استفاده از آن در تدوین راهبردها و استراتژی های سازمانها، تغییر جهت داده است. اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی به سازمانها کمک می­کند تا بهره­وری و توانایی کارکنان سازمان را در دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان ارتقاء بخشد. هم جهت کردن اقدامات استراتژیک منابع انسانی و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز تدوین شده تواناتر می­کند. ترکیب مناسب اقدامات استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر دستیابی به اهداف و چشم انداز سازمان، می­تواند اثر قوی بر موفقیت سازمان در محیط پر از تغییر امروز داشته باشد. برای تسلط بر آینده موفقیت آمیز سازمان، ضروری است سازمانها فضایی برای نوآوران از طریق نگرش مدیریت استراتژیک منابع انسانی ایجاد کنند

تئوری چیست؟

اغلب پیش می­آید اساتید شکوه دانشجویان را می­شنود که فلان مطلبی که درس دادید، خیلی نظری است؛ وقتی از آنها می­پرسی خوب! منظور شما از نظریه چیست؟ در پاسخ می­شنوی ((نمی­دانم.......این مطلب خیلی علمی – دانشگاهی است! گویی نظریه چیزی است که جز در دروس دانشگاهی، مستقیما به زندگی آنها ربطی ندارد؛ چیزی که باید تا حدی از آن پرهیز کرد، یا حتی از آن ترسید؛ چیزی که هیچ استفاده عملی ندارد. با این حال، حقیقت چیز دیگری است. نظریه ها تقریبا در همه ابعاد زندگی روزمره و نحوه فهم و عمل ما در قبال آنچه پیرامون ما می­گذرد، تاثیر دارند. در واقع نظریه ها ذاتا ابزار های کاربردی اند(دانایی فرد و کاظمی، 1389).

همه تئوری­ها، مفاهیمی انتزاعی را به یکدیگر پیوند می­دهند تا پیشامد، ناهمگونی یا عدم رخداد برخی پدیده ها را تبیین کنند. محور این فرآیند تبیین نظری، درک علت و معلولی است. همچنین تئوری محور چگونگی تلاش ما در فهم و تغییر ابعاد زندگی است؛ به عبارت دیگر نظریه ها به ما کمک می­کنند تا در حوادث و رویداد هایی که زندگی ما را تحت تاثیر قرار می­دهند، مداخله نموده و بر آنها کنترل داشته باشیم(مک کولی و همکارانش

............