دانلود تحقیق جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

استان قزوین با توجه به پیشینة تاریخی آن و با در نظر گرفتن قابلیت هایی كه در زمینه جاذبه های تاریخی، گردشگری و منابع طبیعی و ... دارد میتواند نقش عمده و ویژهای در زمینه توسعه صنعت توریسم داشته باشد كه قابلیتها، امكانات و زمینه های مساعد آن به شرح ذیل دانلود تحقیق جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین|40272738|sarzamindoost|جایگاه صنعت گردشگری استان قزوین ,قابلیتهای بازرگانی و تجاری قزوین
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

استان قزوین با توجه به پیشینة تاریخی آن و با در نظر گرفتن قابلیت هایی كه در زمینه جاذبه های تاریخی، گردشگری و منابع طبیعی و ... دارد میتواند نقش عمده و ویژه‌ای در زمینه توسعه صنعت توریسم داشته باشد كه قابلیتها، امكانات و زمینه های مساعد آن به شرح ذیل می باشد:

- داشتن مواهب و چشم اندازهای طبیعی

- موقعیت مناسب استراتژیكی و ترانزیتی

- قابلیتهای بازرگانی - تجاری

- زمینه های مساعد علمی - تحقیقاتی

این استان با داشتن این قابلیتها و توانمندیها میتواند با برنامه ریزی ساختاری و زیربنایی جزء قطبهای موفق توریستی در سطح مالی و بین المللی مطرح شود [7].

جاذبه های گردشگری استان

الف – جاذبه های طبیعی [28]

جاذبه ها و چشم اندازهای طبیعی مشتمل بر مجموعه وضعیتهایی است كه انسان با چشم و دیدگان خویش می بیند. مهمترین عوامل طبیعی كه در هماهنگی با یكدیگر موجب شكل بخشیدن به چشم اندازها و مناظر طبیعی به صورت یك مجموعه یكپارچه میشوند مشتمل بر ویژگیهای توپوگرافی، ساختار اقلیمی و آب و هوایی، ساخت زمین شناختی، كم و كیف منابع آب، پوشش گیاهی (مرتع و جنگل) ، حیات وحش و ... است.

استان قزوین به لحاظ توپوگرافی از سه قلمرو متمایز كوهستانی، كوهپایه ای و دشتی تشكیل شده كه بلندترین نقطة ارتفاعی آن بیش از 4000 متر ارتفاع دارد و اغلب پوشیده از برفهای دائمی است. با توجه به ویژگیهای توپوگرافی و تأثیر عوامل مؤثر بر آب و هوا، استان قزوین برخوردار از اقلیمهای مختلف با میزانهای متفاوت بارندگی و دما است.

همچنین فضاهای كوهستانی شمالی سرمنشأ رودخانه های مهم و پر آبی است كه بخش مهمی از آن بوسیله رودخانه شاهرود وارد سد سفید رود شده و نیز بخشی از آبهای سطحی رو به سمت جنوب، پس از مشروب ساختن دشتهای قزوین و تاكستان از استان خارج میشوند.

با توجه به عوامل طبیعی مذكور، پوشش گیاهی استان عمدتاً مرتعی بوده و در نواحی كوهستانی و كوهپایه ای شمالی در طارم و الموت عرصه های جنگلی متشكل از گونه های بلوط ، زرشك، سیب وحشی، پسته وحشی و ... است.

1- آب و هوا و مزیتهای اقلیمی

اقلیم و ویژگیهای مطلوب آب و هوایی از جمله دمای آسایش و میزان بارندگیها و نوع آن، از مزیتهای عمدة جذب توریست به شمار می روند به نحوی كه براساس مطالعات انجام شده در باب سهم هر یك از جاذبه ها در جذب گردشگران، 1/52% از گردشگران در جستجوی عوامل مساعد اقلیمی، مناظر طبیعی، سواحل و كناره های دریا بوده اند كه نزد 5/36% از كل گردشگران، جاذبه های اقلیمی در رتبه اول قرار داشته است. بر همین اساس در استان قزوین به جز تیر و مرداد كه گرما تا حدود كمی مانع از راحتی گردشگران است، سایر ماههای سال مطلوب می باشد.

2- رودخانه ها و تالابها

از مهمترین عناصر طبیعی در جذب مسافران،‌كم و كیف رودخانه ها، چشمه ها، تالابها، دریاچه ها و ... می باشد. این عنصر به تنهایی جاذبه ای ارزشمند و كم نظیر محسوب میشود كه در شكل بخشی به سایر چشم اندازها و تصاویر طبیعی نقش مهمی ایفا می كند. استان قزوین از این لحاظ به دو فضای كاملاً متمایز تفكیك می شود. قسمتهای شمالی شهرستان قزوین و تاكستان برخوردار از رودخانه های متعدد و استخرها بوده و قسمتهای مركزی و جنوبی استان دارای رودخانه های دائمی قابل توجهی نیست. به عبارت دیگر میتوان نواحی شمالی استان قزوین را در زمرة قلمروهای پرآب كشور محسوب كرد. مهمترین منابع آب استان قزوین در فصل اول و بخش هیدرولوژی آورده شده است.


3- چشمه ها (آب گرم و آب معدنی)

چشمه سارها و چشمه های آب معدنی به میزان قابل توجهی برای درمان انواع بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند و از این رو امروزه نه تنها به عنوان مراكز آبدرمانی، بلكه از ارزشمندترین جاذبه های طبیعی در جذب مسافران تفریحی محسوب می شوند. استان قزوین همچون بسیاری از استانهای كشور چشمه های آب معدنی و طبیعی متعددی دارد كه بطور سنتی مورد استفادة مردم قرار می گیرند. مهمترین این چشمه ها عبارتند از:

چشمة آب گرم همدان

یكی از چشمه های قزوین چشمة آب گرم واقع بین راه قزوین و همدان است كه در 85 كیلومتری قزوین در سمت راست جاده و در مجاورت خوررود در كوهی كه در كنار آن رودخانه واقع شده است قراردارد. قسمتی از آب چشمه به وسیلة یك ناو چوبی به دو حمامی كه در آن نقطه ساخته شده می ریزد. چون مقدار آب این چشمه در فصول گوناگون كاستی و افزایش ندارد و با اندك و بسیاری بارندگی برف و باران، تغییری در مقدار آب آن حاصل نمی گردد، باید چشمة مزبور را از چشمه هایی دانست كه مبدأ عمقی دارند. آب این چشمه پیش از آنكه تجزیه شود معروف بود كه آب گوگردی است ولی با مشاهدة چشمه و نتیجة تجزیه دانسته شد كه گوگردی در آن وجود ندارد. زیرا بوی هیدروژن سولفوره به هیچ وجه در چشمه استشمام نشده، ضمناً حتی یك سنگ كوچك گوگردی هم در اطراف چشمه دیده نشده است از این رو میتوان قضاوت نمود كه آب این چشمه یك آب كلوروبیكربناته كلسیم است. آب چشمة مزبور از نظر آشامیدن غیر قابل شرب بوده و فقط به طور استحمام میتوان از آن استفاده كرد. این آب در بیماریهای روماتیسمی و عصبی و گاهی در امراض جلدی مفید می باشد، به همین جهت در خارش بدن مؤثر و دارای اثر موضعی بوده، پوست را تحریك و جریان خون سطحی را تسریح می كند. تأثیر سطحی این آب باعث منظم ساختن جریان خون در شكم شده و سرانجام در بیماریهای رحمی مفید است. همه ساله بیماران بسیاری بنا به دستور پزشك به آنجا مده و در این آب استحمام می‌كنند. فصل آب تنی سه ماهه تابستان است و مراجعه كنندگان شبانه روز دو تا سه مرتبه آب تنی می كنند. [30]

چشمه آب گرم یله گنبد

این چشمه در شمال غربی قزوین بین راه رشت – قزوین دور از جاده واقع شده و به نام دهی است كه در سر راه آن قرار دارد. رفتن به این آبگرم از دو طریق آقابابا و كوهین صورت می گیرد و هر دو جاده به جاده “یله گنبد” منتهی می گردد و با اتومبیل میتوان تا آنجا رفت. چشمة آبگرم در دره مصفایی قرار دارد كه از هر سو درختانی آنرا زینت داده است. [30] شمال دره از سنگهای آذرین و جنوب آن از سنگهای آهكی تشكیل شده است. چشمه دارای چند مظهر در چند نقطة نزدیك به هم است و آب آن در حوضچه هایی جهت استحمام جمع آوری می شود.آب این چشمه از گروه آبهای معدنی بیكربناته كلسیك آهن و گازدار بسیار گرم است. استحمام در این آب به سبب وجود گاز كربنیك و گرما، تسكین دهنده و ضد درد است. از این آب در درمان بیماریهای عصبی، مفصلی ، روماتیسم و بیماریهای عصبی استفاده می شود. آشامیدن آن نیز در كار دستگاه گوارش، كبد و مجاری صفراوی و درمان بیماریهای معده ای و روده ای اثر مثبت دارد [18]. گفته میشود بیماران تا هنگامی كه در چشمه هستند هرگونه خوراكی را میتوانند بخورند اما پس از ترك كردن آنجا باید مدتی از خوردن ترشی جات و خوراكی های سرد و غذاهای سرخ كرده (غیر از گوشت گوسفند و تخم مرغ) پرهیز كنند. [30]

چشمة آبگرم خرقان

چشمة آب گرم خرقان به فاصله 95 كیلومتری قزوین از همدان و در كنار جاده قرار دارد. رودخانة ابهررود از این منطقه می گذرد و آب چشمة اب معدنی خرقان، پس از استفاده به آن می‌ریزد.

رسوبات دوران چهارم اطراف آنرا پوشانده اند. آب چشمة خرقان از میان رسوبهای كربناته كه بر روی سازنده های آهكی دورة ائوسن قرار گرفته اند، بیرون می آید. دراین منطقه گسلی از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد كه چشمة خرقان در قسمت انتهای جنوبی آن جای دارد. مظهرهای چشمه در اثر عواملی چون زمین لرزه یا پدیدة رسوب گذاری خود آب، در طول خط گسل تغییر محل فراوان داده و تپه ای از سنگ تراورتن به ارتفاع حدود 20 متر در مجاورت جادة آسفالته و اطراف آن پدید آورده اند.

آب چشمة خرقان از گروه آبهای كلررة سدیك و بیكربناتة كلسیك گرم، اسیدی و همراه با سیلیس می باشد.

تركیب آب چشمة خرقان مشابه تركیب آبهای معدنی موتیه و بوریون فرانسه است و در درمان دردهای عصبی، سیاتیك، رماتیسم، عفونتهای راههای تنفسی، ورم گلو و برونشیت مزمن (بصورت بخور و دوش بینی ) مؤثر میباشد. آشامیدن این آب، در درمان بیماریهای دستگاه گوارش، از قبیل سوء هاضمه ناشی از ضعف قوا توأم با یبوست و احتقان مفید است. [18]

چشمة آب معدنی ترش و لرزان

در 45 كیلومتری شمال غربی قزوین در كنار جادة شوسة قزوین – رشت دو چشمه به نامهای آب ترش و آب لرزان وجود دارد كه به فاصلة چند صد متری از یكدیگر قرار گرفته اند. اطراف چشمه را رسوبهای آبرفتی به همراه لیمونیت و هماتیت پوشانده اند. بلورهای گچ و توده های سنگ گچ نیز در پیرامون چشمه وجود دارد. آزمایش میكروبی بر روی آب این چشمه ها، گونه ای آلودگی با منشأ غیر مدفوعی را نشان داده است.

آب هر دو چشمه از گروه آبهای سولفاتة كلسیك سرد و گازدار و آهن دار است. [18]

چشمه آبگرم جادة تاكستان – آوج

این چشمه از مهمترین چشمه های آبگرم استان قزوین به شمار می رود و هر ساله هزاران نفر برای استفاده از خواص درمانی آب آن، به این محل مسافرت می كنند. بعد از زمین لرزة خرداد 1369 ، ‌مقدار آب و دمای این چشمه افزایش یافته است. [18]

چشمة علی یا علی بلاغی

این چشمه در یك كیلومتری شمال روستای “مصرآباد” بخش آوج بوئین زهرا و كنار رودخانة خرقانرود در بخش خرقان شرقی قرار دارد. آب این چشمه بسیارسالم و گوارا است. [30]

چشمة آب معدنی دینه رود

این چشمه در بخش رودبار الموت قزوین واقع شده و معروف است كه آب این چشمه برای بیماریهای معدی سودمند است، زیرا دارای مواد آهنی است. [30]

چشمة گرمارود و آتانرود

در روستاهای گرمارود و آتانرود بخش رودبار الموت چشمه های آبگرمی است كه حرارت زیادی ندارد و ظاهراً چشمه های آهكی است. در تابستان بسیاری از مردم برای آب تنی به آنجا می روند ولی در زمستان كه هوا سرد است، سنگها را گرم كرده، در آب می‌اندازند و آنگاه به شستشو می پردازند. [30]

چشمه دره برگلو

پایین قلعة الموت – در درة برگلو – چشمة آبی است كه ظاهراً دارای مواد آهنی است، زیرا مسیر آن زرد رنگ است و چنانچه می گویند مفید و سودمند می باشد. [30]

چشمة كوچنان

در 7 كیلومتری شمال شرقی بخش معلم كلایه چشمه ای وجود دارد كه آب كم كم از بالا به پایین می چكد و پس از رسوب به شكل سنگ سفیدی در می آید به این معنی كه قطره قطره می چكد و تشكیل سنگهای رسوبی مرمری قلوه ای می دهد. این سنگها را اگر در برابر حرارت شدید قرار دهیم به تدریج تبخیر شده و از میان می رود.[30]

چشمة كنگرین

فایل ورد29 ص