تحقیق با موضوع انکدر دوار

توضیحات: تحقیق با موضوع انكدر دوار21صفحه قالب ورد قابل ویرایش تحقیق با موضوع انكدر دوار 21صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: انكدر دوار كه انكدور محور (Shaftتحقیق با موضوع انکدر دوار|40277450|sarzamindoost|تحقیق با موضوع انكدر دوار
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق با موضوع انکدر دوار

توضیحات:

تحقیق با موضوع انكدر دوار21صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع انكدر دوار

21صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

انكدر دوار كه انكدور محور (‌Shaft encoder) نیز نامیده می شود عبارتست از یك دست الكترومكانیكی كه برای تبدیل موقعیت زاویه‌ای (θ) یك محور انتقال به یك كمیت آنالوگ و یا یك كد دیجیتال استفاده می شود این وسیله كه در واقع نوعی ترانزیستور( مبدل ) به شمار می آید : در جاهایی چون رباتیك ،‌در بالای لنزهای عكاسی ، در دستگاه های ورودی كامپیوتر ( از قبیل موس های اپتومكانیكی و...) و در ایستگاه های رادار دوار استفاده می گردند .

این دستگاه ها دو نوع عمده دارند : نوع مطلق (absolute type) و نوع افزایشی (Ineremental)

انكدر دوار مطلق :

ساختمان انكدر

نوع دیجیتال آن به ازای هر زاویة‌مشخص از محور (θ) یك كد دیجیتال منحصر به فرد ایجاد می كند . یك ورق فلزی ( برش یافته با مكانیسمی پیچیده ) به یك دیسك جدا كننده كه كاملاً‌با محور درگیر می باشد چسبیده شده است .

یك سری كنتالتهای لغزان بر روی یك هستة ساكن فیكس شده اند . به طوری كه هر كنتاكت در مقابل ورقة‌فلزی در فواصل مختلف از محور جاروب می شود. هنگامی كه دیسك به همراه محور می چرخد تعدادی از كنتاكت ها با ورق فلزی در تماس قرار می گیرند . درحالی كه بقیه در درون gap قرار می گیرند جایی كه ورقه دارای شیار (‌بریدگی ) است این ورقة‌ فلزی به یك منبع جریان الكتریكی وهر كنتاكت به یك سنسور الكتریكی مجزا متصل است . ورقه فلزی طوری طراحی شده است كه هر موقعیت زاویه‌ای ممكن برای محول تولید یك كد باینری منحصر به فرد می كند كه در آن برخی كنتاكت ها به منبع جریان متصل می شوند . و دیگر كنتاكتها در حالت Off باقی می مانند. این كد را می توان توسط قطعات كنترلی از قبیل میكروپروسسور ، برای مشخص كردن زاویة محور ( Shaft) دیگر كرد .

فهرست برخی ازمطالب:

انكدر دوار

انكدر دوار مطلق :

ساختمان انكدر

انكدینگ باینری استاندارد :

گری انكدینگ Gary en coding

انكدر دوار افزایشی incremental rotary encoder

تكنولوژی انكدرها :

اپتیكال ( نوری )

مغناطیسی:

آشكار سازی ربعی ( شمارنده لبه )