دانلود تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران

توضیحات : تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران 32 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : مقدمه ذوق سلیم، سلیدانلود تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران|40277487|sarzamindoost|تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران 32 ص,تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران 31 ص,دانلود تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران

توضیحات :

تحقیق در مورد تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بكاررفته در هنر معماری ایران 32 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه
ذوق سلیم، سلیقة لطیف، احساس خلاق، ادراك فعال، روح حساس، و عاطفة بارور را اگر به همراه زیبایی و زیباشناسی ذاتی در یك جمله خلاصه كنیم، جامع و مانعی می‌شود از هنر غنی و مجرد ایرانی، این تعریف شاید در نزد برخی از كارشناسان راه خلاف واقع وغلو را پیموده باشد اما در حقیقت اگر به خوبی مشاهده كنیم هر یك از این عوامل و ابزارهای معنوی و مادی را می‌توان در جزء جزء نقش و نگارهای ریز و ظریف دكوراتیوی كه به منظور آذین و آرایش آثار هنری ایرانی بكار رفته‌اند در كالبدی جامع و فراگیر مظاهر هنری، به خوبی و به وضوح نمایان است، مشاهده نمود. به واقع ادراك صحیح هنر خلاقة ایرانی مستلزم تبیین همین مفاهیم مستتر در جوهر آثار خواهد بود. ذوق و خلاقیت هنری جوامع مختلف از سنن و آداب و بینش‌های فرهنگی و سوابق تاریخی و محیط طبیعی آن اقوام ریشه و الهام می‌گیرد و غالباً اتفاق می‌افتد كه یك قوم به جهت تبهر و مهارت جانانه‌ای كه در زمینة یك یا چند رشتة خاص از هنرهای چندگانه (به ویژه هنرهای سنتی، دكوراتیووتزئینی) تبلور و نمود یافته است، رقابت و برابری دیگر اقوام در آن زمینه‌ها با ملت فوق الذكر كاری عبث و بیهوده خواهد بود. اگر نخواهیم تمامی هنرهای، هشتگانة معاصر و دیگر مظاهر ذوقی اقوام مختلف را مورد بررسی قرار دهیم و اگر تنها در یك مورد كار تحقیق و تفحص در جریان پیدایش، رشد و بالندگی هنری خاص را پی گیری كنیم و آن زمینه لزوماً موضوعی باشد كه عمومیت بیشتری دارد یعنی تقریباً نزد تمامی انباء بشری از گذشته‌های دور تاكنون جلوه گر ذوق و سلیقه زیبایی دوستی باشد؛ می‌توان هنرهای صنعتی و صنایع دستی را ذكر نمود. هنرها و صفاعاتی كه در سرزمین كهن ایران به مرور زمان و در طی سالیان طولانی كه هم اكنون به یك چشم همزدنی می‌ماند، آنچنان راه كمال و ترقی را پیموده است كه بی اغراق هم چنان بی رقیب بر پهنة این گونه از هنرهای ممالك گوناگون می‌درخشد و تجلی می‌كند. دلایل این شكوفایی و درخشش همیشگی را می‌توان علاوه بر بالا بودن میزان مهارت و استادی و همین طور ویژگی‌های ذاتی و حس زیبایی دوستی ایرانی، طبع لطیف و روحانی هنرمند ایرانی ذكر نمود زمانی كه استاد كار بنا به هنگام كاركردن بر روی قسمتی از بنا یا استادكاری كه در گوشة خلوتی از یك مكان متبرك با صبر و تأنی مثال زدنی سرگرم نقش اندازی دیوار بوسیة گچ‌بری، آینه كاری، كاشی و... می‌باشد و زمانی كه بهترین و زیباترین تجلی گاه‌های هنری دستی و معماری ایرانی عجین و همراه با بهترین و زیباترین مظاهر ذهنی و عاطفی از همین دین و آئین و مذهب یكتاپرستی‌اش باشد مسلم است كه هر چه دارد چون جان در طبق اخلاص می‌گذارد. تا نه تنها یك اثر زیبا و دل انگیز مادی بلكه اثری سرشار و مملو از روح و جان الهی را خلق و ابداع نماید و نسل به نسل به جای اینكه به دین و مرامش در خدمت تعالی و ترقی او باشد او نیز در پیشرفت و گسترش آن به نوبة خود سهم و نقش ایفا می‌كند. در این میان علاقه و پیوند عاطفی كه عموم مردم ایران با هنرها و میراث‌های هنری و فرهنگی خود برقرار نموده‌اند به حدی بوده كه علاوه بر كمك به جریان رشد و تعالی هنرها، سبب ماندگاری آنها نیز شده است.

هنر پیش از تاریخ
هدف تاریخ هنر عبارت است از شناخت و ارزیابی هنر از هر زمان و مكانی كه آمده باشد. هنر و تاریخ تنها در عرصة فرهنگ این چنین در كنار هم قرار می‌؛یرند. هر اثر هنری رویدادی است پایدار؛ این اثر متعلق به هر دوره‌ای كه باشد، تا مدت‌های مدید پس از روزگار خویش باقی می‌ماند و به حیاتش ادامه می‌دهد. اثر هنری همزمان یك شیء و یك رویداد تاریخی به شمار می‌آید.
قدمت تمدن و فرهنگ در خطة فلات ایران به چند هزار سال قبل از ورود آریایی ها باز می گردد.
اقوام آریایی، احتمالاً از اوایل هزاره اول ق.م در فلات ایران ساكن شده و نام خود را بر آن نهادند
واژه ایران مشق از صورت قدیمی آریانا، یعنی سرزمین آریایی هاست. بنابراین تاریخ هنر ایران آثار مصنوعی را از دوران های ما قبل تاریخ تا سده های اخیر در محدوده این سرزمین وسیع در بر می گیرد. هنر ایرانی دارای ویژگیهای ماندگاری است كه آن را از
سایر هنرهای جهان متمایز و مشخص می سازد.
این سرزمین وسیع در بر می‌گیرد. هنر ایرانی دارای ویژگیهای ماندگاری است كه آن را از سایر هنرهای جهان متمایز و مشخص می‌سازد.
هنر در نخستین سالهای اسلام
آغاز دوران اسلامی را در تاریخ هجرت حضرت محمد (ص) به مدینه كه در 622 میلادی اتفاق افتاد حساب می‌كنند. اندكی بیش از بیست سال پس از آن تاریخ مسلمانان سوریه و مصر را از امپراتوری بیزانس وارث سرزمین رومی‌ها و شكوه و افتخار مردم روم، با از دست دادن دو ایالت بزرگ خود را از پای در آمد، و نیروی عظیم ایران كه طی چهارصد سال مانع پیشروی رومی‌ها به سوی سرزمین‌های شرقی بود یكسره مقهور سپاه اسلام گردید. گرچه ظهور اسلام آغاز مرحله‌ای تازه و بی‌نهایت مهم را در تاریخ جهان به ثبت رسانده است، ایالات فتح شده بیزانسی و شاهنشاهی فرسودة ساسانی، میراث فرهنگی عظیمی برجای گذاشت كه تأثیر آن تا چندین سدة بعد در جهان اسلام دوام یافت. در واقع تاجایی كه به هنر مربوط می‌شد این هر دو در ایران میراثی بنیادی بود و اهمیت آن در ابتدا فقط با اعمال نفوذ تفكر سامی و بعدها تا انداز‌ه‌ای كه سبك شیوة غیرتصویری شرق ایفا می‌كرد، برابری داشت رواج این گرایشهای گوناگون و متفاوت، با پذیرفتن خط عربی كه یكی از انواع آن پیش از هر چیز دیگر عامل سبكی ممتاز در هنر جهان اسلام شد با هیچ یك از عوامل ویژة نژادی یا سیاسی درون خود برخورد نكرد، مگر با وابستگی‌های عقیدتی، خلفای راشیدین در مدینه مستقر بودند، ولی خیلی زود معلوم شد كه این شهر گرچه به عنوان مركز ایمان مذهبی جایی مطلوب بود، ولی برای پایتخت اداری دولتی كه ظرف دو دهه به امپراتوری عظیمی تبدیل شده بود چندان مناسب نیست. و آن گاه كه گروهی از مردم به اقامت در یك محل عادت كرده، زندگی فرهنگی با شرایط شهری و شهرنشینی به وجود آورده بودند دیگر امكان نداشت كه زندگانی كهنه اعرابی كه بر اساس تنوع طلبی و تا حدود زیادی بر پایه سودجویی ناشی از غارتها و چپاولهای همسایگان ثروتمند و شادكام خود بنیاد شده بود ادامه یابد در نتیجه پایتختی نوین و روشی تازه برای گذراندن حیات امری ضروری شد.
كیمیاگران ایرانی و اكتشافات آنان پیرامون رنگ و رنگسازی
با مطالعه شرح حال دانشمندان علم شیمی در جهان غرب و جهان اسلامی (مشرق زمین) و با مطالعه اكتشافات و تحقیقات آنها در زمینه مواد معدنی برای رنگ سازی و ظروف و مواد آلی شیمیایی و دارویی معلوم گردید كه صنعت رنگ سازی ایران نیز مرهون زحمات دانشمندان علم شیمی در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده است و كیمیاگران كه در حقیقت اساتید و علمای شیمی محسوب می‌گردیده‌اند سهم به سزایی در این مهم داشته‌اند. در بررسی اشیاء یافت شده مربوط به زمان تیموریان كه با سبك و تكنیك مغولی همراه می‌باشد، ظروف بدون لعاب كه دارای خمیر نخودی رنگ است و گروهی از آنها دارای نقوش كنده‌كاری شده می‌باشد مربوط به اواخر دوره ایلخانیان كشف و حفاری شده است. این ظروف اغلب خمیر قرمز و یا نخودی رنگ شوده و با رنگهای سبز، زرد، قهوه‌ای، فیروزه‌ای بر روی لعاب شفاف‌ تزئین شده و نقوش هندسی و گیاهی دارند كه با رنگ سیاه بر بدنه ظرف نقاشی گردیده است. ارنست گروبه Ernest Groubee باستان‌شناس و مورخ مشهور عقیده دارد برای اولین بار در دوران خلفای عباسی به ظروف آبی و سفید مواجه می‌شویم كه در قرن چهارم میلادی به اوج خود رسیده بوده است. ساخت این نوع ظروف در اواخر قرن هشتم هجری قمری دوباره در سوریه و ایران متداول گردیده است و عمدتاً رنگ آبی كبالت در چین در دوره سلسله مینك معمول بوده و در قرن چهاردهم میلادی به بعد از چین به اروپا و ایران صادر شده است وبعدها در ایران ساخته شده‌اند.
ارنست گروبه عقیده دارد كه ظروف سبز رنگ باستانی‌تر از قرن 14 و 15 میلادی یعنی مربوط به قرن هفتم و هشتم هجری قمری می‌باشد و ظروف سفید و آبی مربوط به قرون هشتم و نهم هجری قمری می‌باشد. از دوره تیموریان نقوش به رنگ سیاه و آبی در زیر لعاب دیده می‌شود و مواد اولیه سفال گِل رس می‌باشد و در دوران صفویه مواد اولیه مخلوطی از سیلیس و شیشه است كه دارای نقوش اژدها گل شقایق و ابرهای پراكنده بوده و تزیین شده‌اند و نیز ظروف آبی و سفید تا قرن 13 هجری در ایران ادامه داشته است. از بناهای تیموری كاشی شش ضلعی و مدور و لوزی شكل دارای لعاب فیروزی یا سفید در آن به جای مانده است. كه با رنگ یا خطوط طلای به صورت گل و برگ تزیین یافته‌اند و كاشی‌های ملون معروف به قازمقازی در زمره آنها دیده می‌شود (توضیحاً قازمقازی نوعی تلألو است كه با رنگ مخصوص صدف مانندی می‌درخشد). از تجزیه و تحلیل مواد به كار رفته در صنایع دستی ایرانی كاملاً درك و استنباط می‌شود كه كیمیاگران كه اساتید مسلم علم شیمی بوده‌اند در تهیه مواد رنگین سهم به سزایی داشته‌اند چنانكه: ابوبكر محمدبن ذكریای رازی، ابوریحان بیرونی، جابربن‌حیان بن عبدالكونی كه دانشمند اخیر الذكر (جابر) افتخار نثاگردی حضرت امام صادق علیه السلام را داشته است و ابوعلی سینا از جمله شخصیت‌های علمی بوده‌اند كه به بشریت خدمت كرده‌اند و آنها با اكتشافات خودشان استادان رنگ سازی و رنگسازی را قدرت بخشیده‌اند. دانش كیمیا chemistry در اسلام از یكسو به صورت فلزشناسی و داروسازی و از سوی دیگر به صورت عمل نیمه فیزیكی Eclectic تجلی نمود و آنها موفق به كشف عده‌ای از عناصر و مواد شیمیایی جدید گردیدند. مسلمانان كه در شیمی صنعتی و شیمی پزشكی و كانی شناسی صاحب تحقیقات و تجارت بودند كارشان در زمینة قندسازی، كاشی سازی، چینی سازی ساختن شیشه‌های رنگی و كاغذ سازی و بسیاری دیگر از رشته‌های صنعتی توسعه یافت. آنها انواع مرغوب‌ترین كاغذهای الوان در (رنگین) را ساختند. از تهیه خمیر كاغذ و سفید كردن خمیر كاغذ و باردادن به آن با چسب و رنگ كردن كاغذ اطلاع كافی داشتند. كاغذ سلیمانی، كاغذ طلحی، كاغذ لوحی، كاغذ فرعونی (كه مرغوب‌تر از پاپیروس مصر بود) و كاغذ جعفری و منصوری و صالحی و اقسام دیگر را به بازارهای جهان عرضه نمودند.
كشف صمغ مودیا كه مخلوطی از هیدروكربورها (Hydrocarboms) می‌باشد و كشف خواص فیزیكی و شیمیایی پارافین طبیعی ozokerit و آسفالت طبیعی Asphalt (كه نوعی فیرمتراكم و براق و بی‌شكل و با رنگ قهوه‌ای و سیاه بوده است) توسط ابوریحان بیرونی شیمیست عالیقدر، و نیز عمل تقطیر نفت سیاه و تجزیه آن به نفت سفید و سیاه توسط ذكریای رازی از اهم مسایل دانش كیمیاگری بوده است.
شاردن سیاح فرانسوی كه در سال 1631 میلادی برابر با 1050 هجری به ایران مسافرت نموده نوشته است: در ایران نفت سیاه و سفید را در پوشش رنگ به كار می‌برند و نوشته است سرانجام در ایران روغن یافت شده و برای ساختن رنگ همانگونه كه ما می‌سازیم به كار می‌برند. ایرانیان از تركیب برادة طلا Au3+ و سولفوره نقره SAg2 و فلز مس Cu++ و براده الماس C4+ شیشه‌های مرغوب می‌ساخته‌اند كه به عنوان جواهر كاربرد داشته‌اند در ساختن دلبربای بدلی كه امروزه آون تورن نامیده می‌شود از مخلوط كردن شیشه با روغن تخم مرغ و سایر روغنها و یا مواد آلی و مس با عمل احیاء در محیط مناسب انواع شیشه‌های اوتتورین (دلربا) را درست می‌كردند كه از تجربیات رازی شیمیست عالی مقام ایرانی بوده است. ایرانیان در دوره نهضت و تمدن اسلامی با افزودن اكسید قطع استاتیك اسید sho2 به لعاب چینی و كشیدن رنگهای آبی، ارغوانی، زرد، سبز بر روی لعاب نپخته كه احتیاج به قدرت و اطمینان صنعتگر هنرمند دارد عملاً صنعت لعاب صنعت لعاب دادن را انجام می‌دادند و استعمال رنگهای فوق الذكر نشان می‌دهد كه صنعتگران اسلامی ایران در این صنعت بخوبی از خواص اكسید فلزات برای رنگ كردن لعاب چینی اطلاع كافی داشته‌اند. جابرابن حیان شیمیست مشهور و مجریی بوده است. او برای اولین بار جوهر شوره (اسید نیتریك) را از تقطیر زاج سبز SO4 cn و شوره No3k به دست آورد تهیه شنگرف یا شنجرف كه به زبان لاتین سینا بر نام دارد و به فرمول Hgs می باشد از دانش این استاد بزرگوار است. تهیه سفید آب سرب (مخلوط هیدرات و كربنات سرب) به فرمول pb(OH)2 می باشد از شرح مطالب گوناگون فوق الذكر درباره تاریخ و تحول و پیشرفت دانش و صنعت رتگسازی و رنگرزی جهان و تاریخ رنگهای سنتی ایران نتیجه می شود كه كیمیا گری اسلامی كه از مدتی مخصوص به خود برخوردار بوده است با ظهور خود در هر دوره تاریخ و در هر زمانی خصوصیات سنتی خود را حفظ نموده است و توانسته طی چندین قرن برخی از بزرگترین شخصیت های علمی را به جهان مغرب و مشرق زمین صادقانه معرفی و عرضه نماید.
و...