تحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA

توضیحات: 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: چكیدهاین مقاله سیستمهای عاملی كه برای PDA ها (Personal Digital assistants) استفاده میشود را، توصیف میكند. سه سیتحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA|40277591|sarzamindoost|تحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق با موضوع سیستمهای عامل PDA

توضیحات:

29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چكیدهاین مقاله سیستم‌های عاملی كه برای PDA ها (Personal Digital assistants) استفاده می‌شود را، ‌توصیف می‌كند. سه سیستم با نامهای Windows CE ،‌Palm OS ، Symbian OS مورد بحث قرار گرفته‌اند. در ابتدا خصوصیات عمومی سیستم‌های عامل PDA معرفی شده‌اند سپس تفاوتهای این سه سیستم از لحاظ عملیاتی (Funtionality) ،‌قابلیت استفاده (Usability) و (Scalability) مورد بحث قرار گرفته است و بعد از آن بعضی پیش بینی‌ها در مورد آینده این سیستم ها داده شده و مورد تجزیه تحلیل واقع شده است.مقدمهاین مقاله سه مورد از برجسته‌ترین سیستم های عامل PDA را ارائه می‌كند. سیستم های عامل مورد بحث به شرح زیر می‌باشند.1) Windows CE كه توسط كمپانی مایكروسافت (Microsoft) عرضه شده است و به منظور ارائه یك سیستم عامل همه منظوره برای سیستم‌های بی‌سیم (Wireless) و شخصی (Personal) طراحی ساخته شده است2) Palm OS كه در اصل برای دستگاههای handheld كه توسط كمپانی PalmComputing ساخته شده است ایجاد شده است.3) Symbian OS كه یك سیستم عامل كه باز می‌باشد كه توسط كنسرسیوم طراحان ارشد برای دستگاههای سیار (mobile) و قابل حمل (Partable) طراحی و ساخته شده است.هدف این مقاله نشان دادن تفاوتهای این سیستم ها و هدف آنها و به ویژه تجزیه و تحلیل هر سیستم از لحاظ عملیاتی و آینده آنها می‌باشد

چكیدهاین مقاله سیستم‌های عاملی كه برای PDA ها (Personal Digital assistants) استفاده می‌شود را، ‌توصیف می‌كند. سه سیستم با نامهای Windows CE ،‌Palm OS ، Symbian OS مورد بحث قرار گرفته‌اند. در ابتدا خصوصیات عمومی سیستم‌های عامل PDA معرفی شده‌اند سپس تفاوتهای این سه سیستم از لحاظ عملیاتی (Funtionality) ،‌قابلیت استفاده (Usability) و (Scalability) مورد بحث قرار گرفته است و بعد از آن بعضی پیش بینی‌ها در مورد آینده این سیستم ها داده شده و مورد تجزیه تحلیل واقع شده است.مقدمهاین مقاله سه مورد از برجسته‌ترین سیستم های عامل PDA را ارائه می‌كند. سیستم های عامل مورد بحث به شرح زیر می‌باشند.1) Windows CE كه توسط كمپانی مایكروسافت (Microsoft) عرضه شده است و به منظور ارائه یك سیستم عامل همه منظوره برای سیستم‌های بی‌سیم (Wireless) و شخصی (Personal) طراحی ساخته شده است2) Palm OS كه در اصل برای دستگاههای handheld كه توسط كمپانی PalmComputing ساخته شده است ایجاد شده است.3) Symbian OS كه یك سیستم عامل كه باز می‌باشد كه توسط كنسرسیوم طراحان ارشد برای دستگاههای سیار (mobile) و قابل حمل (Partable) طراحی و ساخته شده است.هدف این مقاله نشان دادن تفاوتهای این سیستم ها و هدف آنها و به ویژه تجزیه و تحلیل هر سیستم از لحاظ عملیاتی و آینده آنها می‌باشد

فهرست برخی ازمطالب:

چكیده 1

مقدمه 1

Windows CE 3.1 5

The Palm Operating System 3.2 8

Symbian OS 3.3 12

Palm OS 4.2 16

Symbian OS 4.3 17

Windows CE.NET 5-1 19

Palm OS 5.2 21

Symbian OS 5.3 23

مراجع 26