تحقیق دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی 24 ص

توضیحات: تحقیق دروس آمادگی ضرورت تشكیلات اسلامی 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : ضرورت تشكیلات مقدمه انسان، موجودی است سرشار از استعدادها ونیروهاتحقیق دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی 24 ص|40277770|sarzamindoost|دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی,تحقیق در مورد دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی,دانلود تحقیق دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی,دانلود رایگان تحقیق دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی,پروژه دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی,کار تحقیقی دروس آمادگی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق دروس آمادگی ضرورت تشکیلات اسلامی 24 ص

توضیحات:

تحقیق دروس آمادگی ضرورت تشكیلات اسلامی 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

ضرورت تشكیلات
مقدمه انسان، موجودی است سرشار از استعدادها ونیروهای خلاق، درعین حال، وجودی انسان مجموعه ای است از تمایلات انسانی و حیوانی هر دو.
روشن است كه آن استعدادها و این تمایلات (چه انسانی و چه حیوانی) باید درجهت صحیح قرار گیرند تا انسان موجودی با رورو مثبت باشد، و اگر وسیله ای برای پرورش استعدادها و جهت دادن به تمایلات مختلف انسان وجود نداشته باشد، چه بسا این موجود كه خدا او را بهترین مخلوقات میداند در مسیری قرار گیرد كه نه تنها منطبق با مسیر صحیح انسانیت نیست، بلكه با آن درتضاد هم هست.
فلسفه ارسال رسل از سوی خدای تعالی همین است. پیامبران كارشان این است كه انسان را در مسیر حق قرار می دهند و با شكوفا كردن استعدادهای او جهت دادن به تمایلاتش به او كمك می كنند تا همه نیروها و توانش را بر اساسی صحیح و متعادل و متناسب با آفرینش و قوانین الهی بكار گیرد و موجودی باشد قائو به قسط.
در ادامه راه پیامبران كسانیكه می خواهند انسانها همواره از حداقل توان و استعداد خود حداكثر بهره برداریها را به عمل آورند و نگذارند ذره ای از این نیروها هدر بروند باید بدنبال ابزاری باشند كه قدرت شكل دادن به نیروها را داشته باشد و بتواند ازكنار هم قرار دادن قطره ها دریایی پدید آورد زیرا كنده ها اجتماعی بسازد.این بس نیست كه به استعدادهای آدمی شكوفائی و به تمایلات انسانها جهت داده شود. باید استعدادهای شكوفا شده و تمایلات جهت داده شده را شكل داد و از مجموعه متشكل این استعدادها ونیروها كه همچون قطره های پراكنده هستند و از هر كدام جدا جدا كاری ساخته نیست دریایی بوجود آورد كه دشتهای تشنه را سیرب می كند و سیلی پدیدار كرد كه خروشان میرود و همه موانع را از سر راه انسان و تكامل جامعه بشری بر می دارد.
نقش هر مسلمان آگاه و متعهدی در هر زمان و هر مكانی اینست كه در ادامه راه پیامبران رسالت آنها را به عهده بگیرد و برای هدایت انسانهای دیگر و تبدیل نیروهای پراكنده آنها به نیرویی قوی و پر توان لحظه ای باز نایستد. بدین ترتیب، هر مسلمان متعهدی باید جذب تشكیلاتی شود كه قدرت جهت دادن و سازماندهی نیروهای انسانی را دارد و می تواند به این رسالت بزرگ عمل كند. و اگر چنین تشكیلاتی وجود نداشته باشد براینگونه افراد است كه در مورد بوجود آوردن آن باشند و اگر وجود دارد ضعیف است باید با تلاش و كوشش خود آن را تقویت و نارسائیهایش را برطرف سازند. به هر حال، رسالت انسانی و الهی هر مسلمانی ایجاب میكند كه همواره با پویایی در پی تحقق این هدف باشد و روشن است كه وقتی چیزی به عنوان رسالت شناخته شد ذره ای درنگ نسبت به آن جایز نیست.
بدین ترتیب،كارهای اساسی یك تشكیلات برای پی گیری به هدف عالی پیامبران در رساندن انسان به تكامل معنوی عبارتند از :
1- بالفعل كردن نیروهای بالقوه
2- جهت دادن به تمایلات انسانها
3- شتاب دادن به نیروهای راكد و كم و كار
4- جلوگیری ازانحراف و هدر رفتن نیروها
5- شناسائی نیروها و استعدادها
6- تبدیل نیروهای پراكنده و ایستا به نیروئی مجتمع و پویا و پرتحرك
برای اینكه روشن شود چنین بینشی بهیچوجه بریده از قانون طبیعت و آفرینش و حتی تشریع الهی نیست، لازم است ضرورت نظم و تشكیلات را در دو بخش از دو دیدگاه بررسی كنیم :
1- از دیدگاه قانون طبیعت و آفرینش
2- از دیدگاه قرآن و سنت
الف) تشكیل از دیدگاه قانون طبیعت و آفرینش
دریك نگرش ابتدایی، آنچه را كه در درون و برون از كران تا كران گیتی مشاهده می كنیم، آنچه را كه در سلولها و اتمها و در كهكشانها و ... می بینیم نظم است و بس.
همه جا حركت است و دوام حركتها وابسته به نظم و حساب و شكلی است كه آن حركتها دارند.
به عنوان مثال باید اگر یك دانه اتم را در نظر بگیریم حركت الكترونها بدور هسته اتم دارای مداری مشخص و منظم است كه كوچكترین تخلفی از این مدار بوجود آید، سقوط الكترون هسته را به دنبال داشته و انفجار اتم حتمی است.
در نظام كهكشان ها این بحث كاملاً مصداق دارد و در رابطه با سلولها این قضیه صادق است. اگرسلولی كار خود را انجام ندهد، اگرگلبولی به وظیفه خود عمل نكند، اگر عضوی در مداری كه برایش تعیین شده حركت نكند و نظم حاكم را رعایت ننماید باعث به هم خوردن تعادل موجود گشته و انهدام را به دنبال خواهد داشت.
به خوبی روشن است كه نظم داشتن یعنی تبعیت از یك شكل خاص.
الكتروین شكلی دارد كه بر مبنای همان شكل حركت می كند، گلبولهای خود شكلی دارند كه بر مبنای همان شكل و نظم حركت می كند.
همه شكل و نظم موجود در جهان را به عنوان یك واقعیت قبول دارند. تشكل عبارتست از : ارتباط منظم دو پدیده یا بیشتر با یكدیگر و طبیعی است كه محصول این ارتباط علاوه بر اینكه خواص اجزاء تشكیل دهنده خود را داراست، ازخاصیت دیگری كه نتیجه همان ارتباط منظم می باشد نیز برخوردار است.
چند خط در ارتباط با هم متشكل می شوند و شكلی چون مربع را بوجود میآورند. مربع اینكه خواص خط را دارد خواص نقطه و خواص چهارضعلی و ... را هم دارد.
نهادیكه محصول این تشكل می باشد، تشكیلات نامیده می شود و می بینیم كه جهان پدیده در كل، یك تشكل دقیق را بنمایش می گذارد.
تشكل در جهان خلفت
در طبیعت و در سراسر عامل خلفت نظم و همگونی و یك جهتی را به خوبی می یابیم به گونه ای كه جهان به صورت یك مجموعه مرتبط و متشكل و تسلیم امر مولاوخا نقش و در مسیر هدفی كه الله معین كرده و در حركت جریان دیده می شود.
ذالك تقدیر العزیز العلیم
اینكه در تمام جهان خلفت نظم و تشكل و ارتباط و حركت جهت دار برقرار است، نشانه آنست كه انسان نیز جزئی از این عالم می باشد باید در حركت خود از نظم و تشكل برخوردار باشد. زیرا اگر حركتش منظم و حساب شده و با نگرشی عمیق به ابعاد كار و مواقع و امكانات نباشد سخت با خطر شكست روبروست و هر انسان عاقلی می داند كه حركت منظم و حساب شده و جهت دار و هماهنگ سریعتر از هر حركت دیگری به نتیجه و موافقیت می رسد.
ب) تشكل از دیدگاه قرآن و سنت
تشكل یا تحزب، یعنی فعالیت وحركت هماهنگ نیروهای هم سو و هم جهت وهم هدف در چهار هدف یك تشكیلات و سازماندهی مشخص ضرورت چنین چیزی برای مردمی كه می خواهند آرمانهایشان را در جامعه ای كه در آن زندگی می كنند تحقق بخشند از بدیهیات اولیه است و نیازی به استدلال ندارد. اما بی نیازی از استدلال سبب بی نیازی از تذكر نمی شود. به همین جهت لازم است به چند نكته در این رابطه اشاره شود :
1- انسان موجودی است كه در ابتدایی ترین واحدهایش برای انجام ابتدایی ترین كارها به نظم و سازماندهی روی آور می شود. یك خانواده كه كوچكترین واحد بشری است برای بهتر اداره شدن به تقسیم كار بین افراد و وظیفه شناسی هر یك از آنان نیازمند است و افراد خانواده هم بطور طبیعی از چنین نظمی استقبال می كنند. شاید طبیعی بودن این مسئله برای انسانها به این جهت باشد كه فطرت بشر چیزی جدا از جهان آفرینش نیست و از آنجا كه در طبیعت و جهان خلفت چیزی جز نظم مشاهده نمی شود.
نیازی انسان به نظم و سازماندهی آنقدر عمیق است كه حتی دركارهای شخصی هم این نیاز بهچشم می خورد تا آنجا كه بخش عمده ای از سخنان ائمه اطهار علیهم السلام به همین مسئله اختصاص یافته و در حالت رسیده از آن بزرگان به این نكته توجه خاصی می شده است.
2- از محدوده كارهای شخصی و واحدهای كوچكی از قبیل خانوادهكه بگذریم و به محیطها و واحدهای بزرگتر و بازتر بیابیم با ضرورت گروهی كردن كارها و برخورداری از نظم و سازماندهی و اجتناب از كارهای فردی بنحو چشم گیرتری برخورد می كنیم، تا آنجا كه اصولاً در كارهای بزرگ بدون تقسیم كار و اداره براساس برنامه تنظیم شده و مشخصی به هیچوجه امكان پذیر نیست. چگونگی اداره كارگاهها، كارخانه ها، ادارات، بانكها و هر كار دیگراجتماعی به روشنی نشان میدهند كه انجام این امور به هیچوجه منهای سازماندهی امكان پذیر نیست برای اداره یك كارگاه اگر ده برابر افراد مورد نیاز آن كارگاه در آنجا جمع شوند امكان ندارد بتواند بدون سازماندهی و اینكه مشخص شود هركسی چه كاری را باید انجام دهد حتی از عهده یك صدم كاری كه آن افراد كم كارگاه با سازماندهی و نظم حاكم بر آنجا انجام میدهند برآیند.
3- در امور سیاسی هم مانند همه امور مربوط به شئون زندگی انسان مطلب به همین شكل است.اگر بهترین سیاسیتمداران جهان جدا از همدیگر بیشترین تلاشها را بكنندنمیتوانندجامعه رابه سوی هدفی كه در نظر دارند ببرند هر چند تعدادشان بسیار زیاد باشد. ولی اگرهمین افراد در كنار هم قرار بگیرند و براساس سازماندهی مشخصی حركت كنند بی تردید بیشترین موفقیت را به دست خواهند آورد. فلسفه تشكیل احزاب و ایجاد تشكیلات سیاسی در جهان هم در اصل همین بوده است. بگذریم از این كه بیشتر احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی جهان عملاً كارآیی های تشكیلاتی خود را در خدمت اهداف ناسالم قرار داده و از آن به نفع انسانیت و در جهت تكامل معنوی جوامع بشری بهره برداری نكردند. سخن ما این است كه علیرغم بهره برداریهای ناروائی كه تاكنون از قدرت و كارآئی تشكیلات در جهان شده است، ما باید از این وسیله پرتوان و كارساز به نفع اهداف اسلامی و انسانی خود بهره برداری كنیم تا هم جامعه بشری را به سوی تكامل معنوی سوق دهیم و هم ثابت كنیم كه نباید از نیروهای متشكل انسانها علیه آنها بهره گرفت، بلكه می توان و باید این قدرت زائیده از تشكل مردم را در خدمت رشد و تعالی خود آنها و به ثمر رسیدن آرمانهای انسانی به كار گرفت.
و...