پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز

در 65 اسلاید این تقاطع نقش موثری در روان سازی ترافیک در محورکمربندی و بلوار ایمان جنوبی دارد. افزایش ضریب ایمنی ترددو کاهش زمان سفر از دیگر اهداف اجرای این طرح پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز|40278876|sarzamindoost|پارورپوینت تقاطع رودکی شیراز,پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز

در 65 اسلاید

این تقاطع نقش موثری در روان سازی ترافیک در محورکمربندی و بلوار ایمان جنوبی دارد.
افزایش ضریب ایمنی ترددو کاهش زمان سفر از دیگر اهداف اجرای این طرح به عنوان یکی از مطالبات مردم شیراز از شهرداری این کلان شهر بوده است.

فرآیند انتخاب گزینه برتر

.1ارائه 18 گزینه که همگی به صورت غیر هم سطح است ( مطابق طرح تفصیلی ).2حذف گزینه هایی که از لحاظ اجرایی و هزینه در سطح غیر قابل قبولی واقع هستند.3شبیه سازی ترافیکی 5 گزینه باقی مانده با جدیدترین نرم افزار شبیه ساز ترافیکی.4گرفتن خروجی هر یک از آلترناتیوها.5مقایسه خروجیهای نرم افزار.6انتخاب گزینه برتر از لحاظ اجرایی ، هزینه و ترافیکی