ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب

مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب 1- مقدمه شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها با برچسب های ضمیمه شده RFID اترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب|41003616|sarzamindoost|مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب,1 مقدمه,شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها با برچسب های ضمیمه شده RFID استفاده می کنند یک برچسب شامل ریز تراشه ذای می باشد که یک شناسه منحصر به فرد و یک آنتن را ذخیره می
با ما همراه باشید با موضوع ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب

مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب

1- مقدمه

شبکه های معرفی شده برای فرکانس رادیویی یا RFID از گسترش سیگنال رادیویی به صورت اتوماتیک برای معرفی کردن آیتم ها با برچسب های ضمیمه شده RFID استفاده می کنند. یک برچسب شامل ریز تراشه ذای می باشد که یک شناسه منحصر به فرد و یک آنتن را ذخیره می کند. آنتن برچسبی با یک تراشه جور می گردد که می تواند یک شناسه برچسبی را به یک خواننده به صورت منحصر به فردی انتقال دهد (همچنین پرسش کننده نیز نام دارد). خواننده قادر به یادگیری مجموعه ای از برچسب ها درون محدوده پرسش کننده خودش می باشد. فرایند یادگیری در محدوده برچسب ها یک آمارگیری نامیده می شود. بعد از این که سرشماری اولیه کامل گشت، خواننده می تواند به پرسش ها در مورد حضور برچسب های خاص درون محدوده خودش که به انواع دیگری از ابزارها ارسال شده است، پاسخ می دهد.

سیستم های RFID دارای مزیت های فراوانی در مقایسه با بارکد و سیستم های کارت هوشمند هستند. شبکه های RFID از فرکانس رادیویی به عنوان یک روش از انتقال داده ها استفاده می کنند. بنابراین برعکس برچسب های بارکدی، یک برچسب نیازی به قرار گرفتن در خط دید موقعیت مربوط به خواننده یا حتی در تماس بودن با یک خواننده مانند کارت های هوشمند به منظور شناسایی شدن موفقیت آمیز ندارد. بسته به این که آیا فرکانس های انتقال به صورت کم، زیاد یا بیش از حد زیاد مورد استفاده قرار بگیرند، برچسب های RFID قابل شناسایی شدن درون محدوده سه متری در حالتی می باشند که خواننده در مسافت معمول دورتر یا حتی مسافت های دیگر می باشد. بنابراین برچسب های RFID با انعطاف پذیری بیشتری و به صورت مرسوم تری در مقایسه با ابزارهای بارکد و کارت های هوشمند موجود مورد استفاده قرار می گیرند.

به هر حال، برخی از اجراهای تجاری مربوط به برچسب های RFID می تواند داده ها را به مقدار 16 تا 64 کیلو بایت ذخیره نماید. برچسب های RFID می تواند به صورت مقدار مشابهی از داده ها را در مقایسه با کارت های هوشمند و با حجم بیشتری در مقایسه با بارکدها حفظ کند. علاوه بر این، برچسب های RFID به مقدار کمتری گران می باشند. هزینه مربوط به تراشه های RFID در زمان انجام این مطالعه کمتر از 10 سنت بود در حالی که برای مثال در سال 1999 در حدود 2 دلار آمریکا بود. از آن جایی که قرائت کننده های برچسب دارای محدودیت هایی براساس محدوده راه اندازی های نفوذ یافته توسط فرکانس سیگنال بی سیم مورد استفاده می باشند، از این رو در زمانی که شبکه های RFID نیاز به پوشش فضاهای بزرگ دارند، چندین قرائت کننده مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرند. هزینه مربوط به اجراهای قرائت کننده های رایج به مقدار صدها دلار آمریکا می باشد. در نتیجه شبکه های RFID ممکن نیست که هرگز برای ردیابی کردن فهرست اموال بخش های ارزان مناسب باشند، اما آن ها مطمئنا بسیار تواناتر هستند و می توانند برای ردیابی کردن انواع مختلفی از بخش ها برای مثال چارپایان، حیوانات خانگی و محصولات با ارزش مورد استفاده قرار بگیرند. به دلیل این مزیت ها سیستم های rfid به عنوان یکی از تکنولوژی های گسترده در زمان ما گسترش یافته است.