آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 86

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شیشه قزوین در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشدآمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 86|41005636|sarzamindoost|نوسان، ,نسبت قیمت به سود،, سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت،, حجم سهام و ارزش بازاری
با ما همراه باشید با موضوع آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 86

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت شیشه قزوین در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد