بررسی عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراك كوره

مقدمه 1- سیمان چیست؟ سیمان گردی است نرم جاذب آب و چشبانده خرده سنگ كه اساساً مركب است از تركیبات پخته شده و گداخته شده اكسید كلسیم با اكسید سیلیس اكسید آلومینیوبررسی عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراك كوره|41007533|sarzamindoost|دانلود پروژه,پایان نامه رشته مهندسی شیمی و مهندسی فرآیند,عوامل مؤثر بر راندمان کوره دوار راندمان كوره‌های دوار ,بررسی کوره های دوار سیمان بهره برداری کوره دورا, آنالیز شیمیایی خوراك كوره دوار سیمان, پایان نامه طراحی کوره دوار ,پایان نامه بهره برداری کوره دوار سیمان,دانلود پایان نامه الكتروفیلتر در کور
با ما همراه باشید با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراك كوره

مقدمه

1- سیمان چیست؟

سیمان گردی است نرم جاذب آب و چشبانده خرده سنگ كه اساساً مركب است از تركیبات پخته شده و گداخته شده اكسید كلسیم با اكسید سیلیس اكسید آلومینیوم و اكسید آهن.

ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت شده و ضمن داشتن ثبات حجم مقاومت خود را حفظ نموده و در فاصله 28 روز در زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 25 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد.

2- مقدمه‌ای كوتاه از تاریخچه صنعت سیمان

اختراع كوره دوار سیمان در سال 1885 میلادی توسط Fredrik ransom در انگلستان به ثبت رسید. اولین كوره ران سام 1.5 متر قطر و 7.5 متر طول داشت.

سوخت كوره دوار در آمریكا مایع(نفت كوره) و در المان پودر ذغال‌سنگ بود و خوراك كوره هم به صورت دوغاب و هم به صورت پودر تهیه می‌گردد. كلینكر خروجی از كوره وارد استوانه عمودی یا استوانه دواری می‌شد و توسط هوا خنك می‌گردید و هوای خروجی از خنك‌كن جهت سوختن ذغال یا نفت كوره مورد استفاده قرار می‌گرفت.

تكنولوژی جدید سیمان برای اولین بار با راه‌اندازی كوره 100 تنی سیمان ری در نزدیكی كوه بی‌بی‌شهربانو و در سال 1312 در ایران متولد شد. راه‌اندازی كارخانه سیمان ری به مفهوم ایجاد شتاب در نوسازی و صنعتی شدن كشور بود و از این رو سهم این كارخانه در پی‌ریزی بسیاری از كارخانه‌ها و تاسیسات صنعتی دانشگاهی بهداشتی كشاورزی و... استثنائی و در خور توجه است.

در حال حاضر تحقیق‌‌های بسیاری در نقاط مختلف كشور در دست اجرا می‌باشد كه بسیاری از آنها تا سال 1390 به تولید خواهند رسید با راه‌اندازی این تحقیق‌ها ظرفیت تولید سیمان ایران به حدود 70 میلیون تن در سال خواهد رسید كه معادل 2.5 درصد تولید سیمان جهان خواهد بود.

ضمناً مصرف سرانه سیمان در كشور در حال حاضر حدود 450 كیلوگرم است كه بالاتر از متوسط مصرف جهانی(340 كیلوگرم) می‌باشد.

فهرست مطالب:
چكیده
مقدمه
فصل اول: طرحی از یك كارخانه سیمان با تكنولوژی روز دنیا
فصل دوم: اجزاء سیستم پخت
1-2- مشخصه‌هایی از كوره دوار سیمان
1-1-2- غلطك‌ها
2-1-2- غلطك بالابر
3-1-2- سیستم چرخاننده كوره
4-1-2- آب‌بندی سر و ته كوره
2-2- نسوزكاری كوره
3-2- مشخصه‌هایی از پیش گرم‌كن
4-2- مسیر فرعی
5-2- سیستم تكلیس(Calciner)
6-2- مشخصه‌هایی از خنك‌كن
7-2- انواع خنك‌كنها
1-7-2- خنك‌كن مشبك
8-2- اتاق كنترل
9-2- سوخت رسانی و مشعل
1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله
2-9-2- شعله
3-9-2- درجه حرارت شعله
فصل سوم: تحقیق
فصل چهارم: شناخت متغیرهای كنترل سیستم پخت
1-4- كنترل كوره
2-4- خنك كردن كلینكر
3-4- سوخت كوره
4-4- تغذیه كوره
5-4- متغیرهای راهبری كوره
6-4- مكانیك كوره
7-4- شرایط خاص راهبری كوره
1-7-4- كلیات
2-7-4- تجزیه شیمیایی گاز خروجی كوره
3-7-4- حجم هوای اولیه
4-7-4- درجه حرارت گاز خروجی پیش گرم‌كن
5-7-4- درجه حرارت یاتاقانها
6-7-4- الكتروفیلترها
7-7-4- گرفتگی سیكلونها
8-7-4- گرفتگی در رایزر پایپ و ورودی كوره
9-7-4- نسوزكاری كوره
8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكی
9-4- تحلیل گزارشات ساعتی سیستم پخت
فصل پنجم: رعایت اصول كوره بانی
1-5- مشخصه‌هایی از سیستم پخت
1-5-1- جلو شعله
1-5-2- هوای ثانویه
2-5- كوره بان وكوتینگ(استر كوره)
3-5- عقب كوره
1-3-5- درجه حرارت عقب كوره
2-3-5- مكش عقب كوره
3-3-5- اكسیژن عقب كوره
4-5- كنترل مقدار سوخت
5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره
6-5- كنترل متغیرهای خنك كن گریت
1-6-5- كنترل مكش درب كوره
2-6-5- فشار زیر صفحات خنك كن
3-6-5- كنترل درجه حرارت هوای ثانویه
7-5- بیست و هفت حالت اساسی كوره
1-7-5- سه متغیر و كنترل كننده اساسی
2-7-5- شرح بیست و هفت حالت- راه‌حلها و دلایل
3-7-5- حالات اضطراری
فصل ششم: اولین گرم كردن سیستم پخت
1-6- خشك كردن پیش گرم‌كن
2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هوای سوم و خنك كن
1-2-6- مشعل كمكی برای خشك كردن درب كوره
2-2-6- مشعل كمكی برای خشك كردن كانال هوای سوم
3-2-6- مشعل كمكی برای خشك كردن خنك كن
3-6- گرم كردن كوره دوار
1-3-6- آماده سازی
2-3-6- گرم كردن تمام سیستم پخت
3-3-6- كنترل درجه حرارت
4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن
5-3-6- وقفه در گرم كردن
4-6- خواباندن كوره
5-6- نكات مهم
فصل هفتم: اولین راه‌اندازی سیستم پخت
1-7- اولین باردهی كوره
2-7- مقدمات تغذیه كوره
3-7- راه‌اندازی موتور كوره
4-7- فراهم كردن شرایط تولید عادی
5-7- راه‌اندازی خنك كن
6-7- آماده شدن برای راه‌اندازی كلساینر
7-7- رسیدن به باردهی عادی
8-7- حالات غیرعادی خنك كن
فصل هشتم: گرفتگی‌های سیستم پخت
1-8- قلیائی‌ها
2-8- پاك كردن پیش گرم‌كن
3-8- عوامل گرفتگی عقب كوره
1-3-8- توازن چسبندگی و فرسایش
2-3-8- چسبندگی چیست؟
3-3-8- چسبندگی جامد به جامد
4-3-8- جذب سطحی
5-3-8- نتیجه‌گیری
4-8- ماهیت جرم گرفتگی عقب كوره
1-4-8- مشخصات ظاهری گرفتگی
2-4-8- تركیب شیمیایی
3-4-8- تركیب مینرالوژیكی
4-4-8- مكانیزم تشكیل
5-8- عوارض گرفتگی عقب كوره
1-5-8- عقب كوره
2-5-8- عوارض گرفتگی
فصل نهم: نسوزكاری سیستم پخت سیمان
1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سیستم پخت
فصل دهم: فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت
1-10- مقدمه
2-10- عوامل مختلف فرسایش آجر منطقه پخت
1-2-10- زیاد داغ شدن آجر
2-2-10- نفوذ املاح قلیائی
3-2-10- فرسایش ناشی از احیاء
4-2-10- فرسایش مكانیكی
3-10- سیكل قلیائی در سیستم پخت سیمان
4-10- شكفتگی قلیائی
5-10- فرسایش بدنه كوره
فصل یازدهم: رعایت نكات ایمنی سیستم پخت
1-11- كوره
2-11- سیكلونها
3-11- الكتروفیلتر
فصل دوازدهم: عوامل موثر بر راندمان كوره‌های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراك كوره
1-12- مقدمه
1-1-12- مسئولیت آزمایشگاه كارخانه سیمان
2-1-12- سیمان
2-12- مشخصات شیمیائی و فیزیكی سیمان
1-2-12- آلیت
2-2-12- بلیت
3-2-12- فاز الومینات
4-2-12- فاز فریت
5-2-12- تركیبات فرعی
6-2-12- سنگ گچ
3-12- محاسبه فازهای سیمان
4-12- مشخصات از انواع سیمان
5-12- چگونگی پخت مواد
1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پیش گرمكن
2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره
6-12- عوامل موثر در پختن مواد
1-6-12- تركیب شیمیایی مواد اولیه
2-6-12- تركیب مینرالی مواد اولیه و خوراك كوره
3-6-12- دانه‌بندی خوراك كوره
4-6-12- همگن بودن مواد خام
5-6-12- شرایط پخت
7-12- میكروسكوپی كلینكر
1-7-12- كلینكر نرمال
2-7-12- كلینكر آهسته خنك شده
8-12- مراحل فیزیكی و شیمیائی مواد در حین پخت
1-8-12- خشك شدن
2-8-12- دهیدراته شدن مواد رسی
3-8-12- تجزیه كربناتها
4-8-12- واكنش‌های جامد
5-8-12- واكنش‌هایی كه در حضور فاز مایع رخ می‌دهد
9-12- تاثیر نوسانات كیفیت خوراك كوره بر راندمان كوره
10-12- اقدامات موردنیاز در جهت كاهش نوسان كیفیت خوراك كوره
1-10-12- تدوین استراتژی نمونه‌گیری
2-10-12- مطالعات تفصیلی معادن
3-10-12- جلوگیری از عوامل نوسان كاذب در سیستم كنترل كیفی
منابع و مراجع
چكیده انگلیسی
فهرست اشكال
فهرست جداول
فهرست منحنی‌ها و نمودارها