پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان مقدمه در عصری كه هر روز با تغییرات ودگر گونی های شدید مواجه هستیم موفقیت برنامه هاسی آموزشی و پرورشی بستگی كامل با شایستگی معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد . شعار آشنایی كه بسان ضرب المثل تا كنون از پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان|41007665|sarzamindoost|پیشگفتار ,تحقیق حاضر جهت مشخص شدن فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان می باشد كه روشن گردد بر پایی چنین دوره هایی می تواند بر روی عقایدو افكار معلمان تاثیر گذار باشد یا خیر ؟,آیا با برگزاری چنین دوره هایی سیر تحول فكری و تغییرات لازمه كار معلمی در مسیری كه تحولات جهان در حركت است كمك می كند ,این دوره هایی كه از طرف وزارت آموزش و پرورش
با ما همراه باشید با موضوع پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

مقدمه

در عصری كه هر روز با تغییرات ودگر گونی های شدید مواجه هستیم موفقیت برنامه هاسی آموزشی و پرورشی بستگی كامل با شایستگی معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد . شعار آشنایی كه بسان ضرب المثل تا كنون از فرمایشات رسول اكرم ( ص ) در زبان مردم است: زگهواره تا گور دانش بجوی می باشد كه هیچ وقت مثل امروز سر لوحه فعالیتهای آموزشی قرار نگرفته است . توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات ، مهارتها و فنون و استعدادهای كلیه آحاد جامعه اطلاق می گردد كه از طریق مختلف عملی می گردد .

متداول ترین راه تحقق این هدف از طریق آموزش و پرورش رسمی است كه از دبستان آغاز شده و تا تحصیلات عالی ادامه دارد . توسعه نیروی انسانی از طریق آموزشهای مجدد آموزش ضمن خدمت ، كار آموزی و آموزش بزرگسالان و عضویت در گروه های سیاسی و مذهبی عملی می گردد .

طرح تحقیق

امروزه این اندیشه قوت گرفته است كه اگر جامعه ای بخواهد نظامهای اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را مقتضیات و نیازمندیهای جدید منطبق نماید ناچار است كه سیاست جامعی در توسعه نیروی انسانی داشته باشد . این امر میسر نمی گردد مگر اینكه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود . ماهیت شكاف رو به گسترش شمال و جنوب بیش از جنبه های آن حائز اهمیت است زیرا مسئله شكاف قدرت و دانش در میان است . تحول اطلاعات و فن آوری مرتبط با آن در مغرب زمین، گسترش چنین شكافی را دامن می زند. با بررسی سیر تحول توسعه تاریخی در می یابیم كه جامعه بشری از مرحله شكار به كشاورزی و آنگاه به جامعه صنعتی توسعه یافته و اخیراً نیز به جامعه اطلاعات متحول شده است . بشر وارد یك دوره انتقال از یك جامعه صنعتی به یك جامعه اطلاعاتی شده است و اكنون در آستانه یك دوره ابداع فن آوری اجتماعی قرار دارد كه تلقینی از كامپیوتر و فن آوری است . اساس و ماهیت چنین دوره ای مبتنی بر اطلاعات نامرئی است كه سبب تحولات غیر قابل پیش بینی در جامعه می شود . چنین انتقال از تحول بهره وری نیز یكی كالای مادی به بهره وری اطلاعات نشات می گیرد .

فهرست

فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان فرضیه ها
تعریف واژه ها و اصطلاحات در تحقیق
محدودیتهای تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم : سابقه تحقیق
سابقه تحقیق
قسمتهای تشكیل دهنده دوره های IT
الف – ویندوز
ب – اینترنت
ج – WORD
د – POWER POINT
فصل سوم
روش تحقیق
آزمودنیها و روش گزینش آنها
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
روش های آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری كلی
پیشنهادات
پیوست
فهرست منابع