پاورپوینت جامع تحلیل و بررسی میدان سن مارکو ونیز

فهرست مطالب ونیز تاریخچه ساختار شهر ونیز پیاتزای سن مارکو نظر پاول زوکر در مورد میدان عناصر پیاتزای سن مارکو کلیسای جامع سن مارکو (بازیلیکا) نمای اصلی بازیلیکا کاخ دوج موزه سن مارکو میدان شیرها برج ساعت ساختمان قدیم وکلا ساختمان جدید وکلا برج ناقوس گپاورپوینت جامع تحلیل و بررسی میدان سن مارکو ونیز|41008005|sarzamindoost|میدان سن مارکو,پیاتزا سن مارکو,معماری,پاورپوینت,تحلیل میدان سن مارکو,بازیلیکا,طراحی شهری
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت جامع تحلیل و بررسی میدان سن مارکو ونیز

فهرست مطالب

ونیز

تاریخچه

ساختار شهر ونیز

پیاتزای سن مارکو

نظر پاول زوکر در مورد میدان

عناصر پیاتزای سن مارکو

کلیسای جامع سن مارکو (بازیلیکا)

نمای اصلی بازیلیکا

کاخ دوج

موزه سن مارکو

میدان شیرها

برج ساعت

ساختمان قدیم وکلا

ساختمان جدید وکلا

برج ناقوس

گالری مسقف

میدان کو چک سن مارکو

کتابخانه سانسووینیانا

موزه باستانشناسی

بال ناپلئونی

موز کُرِر

کفپوش میدان

کبوترها و سن مارکو

تاثیر میدان در کل شهر

تعاملات اجتماعی

ایران و سن مارکو

منابع