زمین شناسی استان قزوین

راهنمای استفاده: این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد. محتوای فایل: لایه پولیگونی با پسوند "shp" + قابل ویرایش در نرم افزار GISزمین شناسی استان قزوین|41009471|sarzamindoost|نقشه زمین شناسی استان قزوین ,شیپ فایل زمین شناسی استان قزوین ,نقشه ی سازند های استان قزوین ,شیپ فایل سازندهای استان قزوین ,نقشه لیتولوژی استان قزوین ,شیپ فایل لیتولوژی استان قزوین
با ما همراه باشید با موضوع زمین شناسی استان قزوین

راهنمای استفاده:

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp" + قابل ویرایش در نرم افزار GIS