بررسی سریع موتورهای جریان مستقیم دوار با جاروبک و بدون جاروبک

A quick overview on rotatory Brush and Brushless DC Motors Abstract - This document presents a quick overview on rotatory brush and brushless DC motor technologies. It starts from the basic electric motor principles to show later the difference betweبررسی سریع موتورهای جریان مستقیم دوار با جاروبک و بدون جاروبک|41014777|sarzamindoost|motor brushed brushless motion,control motor controller
با ما همراه باشید با موضوع بررسی سریع موتورهای جریان مستقیم دوار با جاروبک و بدون جاروبک

A quick overview on rotatory Brush and Brushless DC Motors


Abstract - This document presents a quick
overview on rotatory brush and brushless DC
motor technologies.
It starts from the basic electric motor principles to
show later the difference between both devices.
Despite of the need of a motor controller for
brushless solution the advantages that offers this
technology makes it the most used for actual
systems in the field of motion control.

چکیده

این مقاله به صورت گذرا به مروری بر فناوری های موتورهای DC با جاروبک و بدون جاروبک می پردازد. در اینجا از مفاهیم پایه موتور الکتریکی برای نشان دادن تفاوت بین این دو موتور استفاده می شود. با وجود نیاز به کنترل­کننده موتور برای روش بدون جاروبک، مزایایی که این تکنولوژی ارائه می دهد باعث شده است که بیشترین کاربرد را در سیستم های واقعی در زمینه کنترل حرکتی داشته باشد.