بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات88حجم0/108 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل چکیده امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت اربررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین|42030652|sarzamindoost|امنیت ملی,دانلود پایان نامه امنیت ملی,بررسی امنیت ملی در ایران,تاثیر مهاجران بر امنیت ملی,تاثیر تابعین بر امنیت ملی,بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با ما همراه باشید با موضوع بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات88حجم0/108 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل چکیده امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند. بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد. کلید واژه ها:تابعینتهدیداتامنیت ملیمهاجران خارجی

بیان مسئله امنیت ملیامنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند. تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است. به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. فهرست مطالبچکیده 1کلید واژه ها: 2کلیات 3بیان مسئله 3سؤال اصلی 4فرضیه تحقیق: 4اهمیت موضوع: 5پیشینه و ادبیات تحقیق: 6روش تحقیق: 6موانع و مشکلات تحقیق: 6امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی 8تعریف مفهوم امنیت ملی 8ویژگی های امنیت ملی 102-1- نسبی بودن 102-2- ذهنی بودن 12رهیافت خودکفایی: 17رهیافت مقابله با تک محصولی بودن: 17رهیافت وابستگی متقابل: 184-5- امنیت اجتماعی 194-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن 204-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن 224-5-3- مهاجرت 234-5-3-1- انواع مهاجرت 26مهاجرت گروهی 26مهاجرت فردی 26مهاجرت اجباری 26مهاجرت اختیاری 27مهاجرت قانونی 27مهاجرت غیرقانونی 28نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین 29تبعات امنیتی 29تبعات فرهنگی 29تبعات اجتماعی 29تبعات اقصادی 30یادداشت های فصل دوم 36امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 39امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 39ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 40تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 423-2- عوامل تهدیدگر داخلی 44اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 46جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر) 48جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد) 502-5- پایین بودن اشتغال زنان 512-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 524-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 594-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 60پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 634-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد 644-5- فقر و توزیع درآمد 64یادداشت های فصل سوم 66یادداشت های فصل چهارم 70نتیجه گیری 73پیشنهادات و راهکارها 80منابع 82
"