مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ‏ها

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی اقتصادی و بهره وری اجتماعی ‏حیاتب هستند ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعیمقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ‏ها|42031523|sarzamindoost|توسعه صنعتی,یکپارچه سازی,ارزیابی استراتژی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل ,مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده,مقالات ترجمه شده,انجام ترجمه مقاله,مقاله ترجمه شده رشته مدیریت
با ما همراه باشید با موضوع مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ‏ها

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی اقتصادی و بهره وری اجتماعی ‏حیاتب هستند ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعی و پیشرفت فناوری ‏برای ترویج سیاست های فناوری اقدام نمود


مشخصات فایل
تعداد صفحات28حجم0/194 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ‏ها عنوان انگلیسی : A challenge of integrating technology foresight and assessment in industrial strategy development and policymaking دانلود مقاله اصلی چکیده :بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی; اقتصادی و بهره وری اجتماعی ‏حیاتب هستند. ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعی و پیشرفت فناوری ‏برای ترویج سیاست های فناوری اقدام نمود.ژاپن بحث درباره آینده نگری در آغاز سال1970 شروع کرد و ‏از آن زمان به انجام یک نظرسنجی به طور منظم با فن دلفی در حود هر5 سال یک بار اقدام نمود. برای ‏بررسی یک روش هوشمند جدید برای یکپارچه سازی نیازهای اجتماعی و تکنولوژی;این مقاله به ‏بررسی دو مورد زیر پرداخته است. نوشتن فن دلفی براساس روشDSWکه درسال1977 آماده شد و ‏روش ارزیابی کلی که درسال1972 برای پردازش اطلاعاتی که به سرعت در حال پیشرفت بود انجام ‏گردید. جامعه اطلاعاتی یک روش را شبیه سازی نمود. این روش جدید ثابت می کند که یک روش ‏قدرتمند برای یکپارچه سازی پیش بینی و ارزیابی فناوری ها برای درک جامعی از فناوری های درحال ‏ظهور و اثرات اجتماعی آن در قالب یک نقشه یکپارچه که به پشتیبانی یک برنامه ریزی استراتژیک ‏یک پارچه استوار بود می باشد.‏ کلیدواژه ها:توسعه صنعتییکپارچه سازیارزیابی استراتژی مقدمه :بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی; اقتصادی و بهره وری اجتماعی ‏حیاتی هستند که به دنبال بهبود مستمر در پیشرفت بشریت می باشد. در دسامبر 1995 قانون اساسی ‏ژاپن برمبنای غلم و صنعت تصویب شد و در سال2001 طرح عمومی علم و صنعت برای بار دوم تصویب ‏شد. به موجب آن دولت یک موضوع سیاسی روشن در تصویب علم و فناوری داشت و ملزم به ایجاد ‏ساختار اداری جدید‎(MEXT)‎‏ متشکل از شورای علوم و فناوری ; وزارت آموزش و پرورش; وزارت ‏فرهنگ;وزارت ورزش و سایر وزارتخانه ها بود برای این سازمانها درک نیازهای اجتماعی و فناوری بری ‏پیشبرد توسعه فناوری های استراتژیک و اجرای سیاست های اقتصادی در آینده ضروری بود. فهرست مطالب :چکیده:‏ ‏2‏کلیدواژه ها:‏ ‏2‏مقدمه:‏ ‏3‏‏2- پیش بینی تکنولوژی در ژاپن:‏ ‏3‏‏2-1 رویکرد روش شناختی:‏ ‏4‏‏2-2 نتایج بررسی:‏ ‏4‏شکل1 رویکرد پیاده سازی ساختار-نیاز ‏5‏جدول2 بررسی زمینه های تکنولوژی ‏5‏‏2- 3 برنامه ی توسعه ی پیش بینی هشتم:‏ ‏7‏‏3-مطالعات موردی ازیکپارچه سازی پیش بینی وارزیابی فناوری ‏8‏توسعه ی استراتژی یکپارچه بااستفاده ازفن دلفیِDSW ‏8‏شکل 2 زمینه های مهم(10 سال;پس از سال2012)‏ ‏9‏‏3-1-2 روش ‏DSW‏:‏ ‏10‏شکل 4 مراحلDSW ‏12‏شکل5 نمودار نیاز/زمان خدمات فاکس با استفاده از فن پیش بینی دلفی ‏13‏‏3-1-3 سناریو اختراع دستگاه فکس:‏ ‏13‏جدول 3 ماتریس نمونه ای مورد بررسی ‏13‏‏3-1-4 سناریوی نفوذ:‏ ‏13‏مروری بر منابع:‏ ‏15‏مفاهیم مورد 1:‏ ‏15‏ارزیابی كلی تجزیه و تحلیل اطلاعات در ژاپن ‏16‏روش ازیابی كلی:‏ ‏16‏روش شناسی شبیه سازی سیاست:‏ ‏17‏آزمایشهای شبیه سازی سیاست:‏ ‏18‏بحث روش شناختی ارزیابی كلی:‏ ‏19‏بهبود روش های ارزیابی كلی:‏ ‏19‏نقش كشورهای پیشرفته در علم و فناوری:‏ ‏21‏تغییر پارادایم رقابت در قرن 21 به سمت رقابت تعاونی:‏ ‏22‏نتیجه گیری:‏ ‏22‏جدول 4. تجزیه تحلیل اطلاعات ابر پدیده ‏23‏جدول 5.دسته بندی ارزیابی ارزش ها ‏25‏
"