طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

استان یزد با قرار گرفتن در مسیر مهم راه ترانزیتی تهران ـ بندرعباس و مسیر ارتباطی استان های بوشهر، کهکیلویه، بویراحمد و فارس به استان خراسان و به خصوص قرار گرفتن در محور مهم و استراتژیک کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از پارامترهای مهمی همچون پیشینه تاطرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک|42031536|sarzamindoost|شبکه های ارتباطی,طرح تفصیلی شهر یزد,مطالعات حمل و نقل و ترافیک,طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,خرید پایان نامه حمل ونقل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
با ما همراه باشید با موضوع طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

استان یزد با قرار گرفتن در مسیر مهم راه ترانزیتی تهران ـ بندرعباس و مسیر ارتباطی استان های بوشهر، کهکیلویه، بویراحمد و فارس به استان خراسان و به خصوص قرار گرفتن در محور مهم و استراتژیک کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از پارامترهای مهمی همچون پیشینه تاریخی، جاذبه های گردشگری و سایر مزیت های اقتصادی، از موقعیت مناسب و جایگاه ویژه ای در تبادلات ملی و


مشخصات فایل
تعداد صفحات105حجم3/940 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک مقدمه:استان یزد با قرار گرفتن در مسیر مهم راه ترانزیتی تهران ـ بندرعباس و مسیر ارتباطی استان های بوشهر، کهکیلویه، بویراحمد و فارس به استان خراسان و به خصوص قرار گرفتن در محور مهم و استراتژیک کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از پارامترهای مهمی همچون پیشینه تاریخی، جاذبه های گردشگری و سایر مزیت های اقتصادی، از موقعیت مناسب و جایگاه ویژه ای در تبادلات ملی و منطقه ای برخوردار است. در سال 1385، طول راه های استان یزد در مجموع برابر 2764 کیلومتر بوده که شامل 191 کیلومتر بزرگراه چهار خطه، 960 کیلومتر راه اصلی، 422 کیلومتر راه فرعی درجه 1 و382 کیلومتر را فرعی درجه 2و 809 کیلومتر راه های دسترسی آسفالته و شنی بوده است.از کل راه های استان یزد، حدود 350 کیلومتر جزو راه های ترانزیتی می باشد که محورهای شمال ـ جنوب (کریدور شمال ـ جنوب) و غرب ـ شرق را به هم وصل می نماید.نقشه شماره1،شبکه راه های مهم استان یزد را نشان می دهد. همانطور که در این نقشه مشخص است، چهار محور ارتباطی که شهر یزد را با شبکه راه های کشوری مرتبط می سازد عبارتند از: ـ جاده یزد ـ اردکان ـ نائین ـ (اصفهان)ـ جاده یزد ـ مهریز ـ انار ـ (کرمان)ـ جاده یزد ـ تفت ـ ابر کوه ـ (شیراز)ـ جاده یزد ـ بافق ـ بهاباد از بین محورهای فوق، سه محور ارتباطی یزد ـ اردکان، یزد ـ مهریز، و یزد ـ تفت به صورت بزرگراه چهار خطه و محور یزد ـ بافق به صورت راه اصلی درجه1 می باشد.علاوه بر محورهای فوق که عملکرد ملی و منطقه ای دارند محور یزد ـ خضرآباد به صورت محور دسترسی محلی، شهر یزد را به خضرآباد مرتبط می سازد. این محور صرفاً یک محور محلی و دسترسی بوده و مشخصات فنی آن به صورت راه فرعی درجه1 می-باشد. کلمات کلیدی:شبکه های ارتباطیطرح تفصیلی شهر یزدمطالعات حمل و نقل و ترافیک فهرست مطالب1ـ بررسی شبکه های ارتباطی در مقیاس منطقه 11ـ1ـ شبکه حمل و نقل جادهای و تأثیر آن بر شبکه معابر و کالبد شهر یزد 11ـ1ـ1ـ حجم ترافیک دروازهای 3ـ سهم ترافیک محلی و عبوری و تعیین ترافیک مبادی ورودی شهر 101ـ1ـ2ـ سهم انواع وسایل نقلیه 121ـ1ـ3ـ نوسانات زمانی ترافیک و تعیین ساعات اوج تردد 141ـ1ـ4ـ تحلیل ظرفیت و سطح سرویس شبکه دروازهای 14 2ـ سیستمهای حمل و نقل ریلی و هوایی در مقیاس منطقه 162ـ1ـ شبکه حمل و نقل ریلی 162ـ2ـ شبکه حمل و نقل هوایی 20 3 ـ بررسیهای مشروح و تفصیلی شبکه ارتباطی شهر 223ـ1ـ بررسی مطالعات طرحهای فرادست و مرتبط با حمل و نقل و ترافیک 22ب ـ طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد (مهندسین مشاور جبارنیا و همکاران ـ سال 1373) 24ج ـ طرح جامع شهر یزد (مهندسین مشاور عرصه ـ سال 1382) 25سلسله مراتب پیشنهادی شبکه معابر به صورت زیر است: 27دـ مطالعات ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی شهر یزد (مهندسین مشاور رمپ ـ سال 1382) 28مسائل و مشکلات شناسایی شده در این مطالعات به شرح ذیل میباشد: 29در این مطالعات، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص افزایش ظرفیت معابر به شرح ذیل میباشد: 32هـ ـ مطالعات موردی حمل و نقل و ترافیک 343ـ2ـ تعییین مسائل و مشکلات شبکه ارتباطی و سیستم حمل و نقل شهر 353ـ2ـ1ـ سیستم حمل و نقل شهر 353ـ کاهش ظرفیت محورهای موجود به دلیل اشغال عرض سوارهرو 384ـ سهم بالای تردد موتورسیکلتها و مشکلات مرتبط با آن 415ـ مشکلات مربوط به مدیریت ترافیک شامل: 416ـ مشکلات مربوط به سیستم حمل و نقل عمومی شامل: 423ـ 2ـ 2ـ تعیین مسائل مشکلات ترافیکی محدوده بافت فرسوده 431ـ عدم تناسب بین شبکههای اصلی و دسترسی محلی 432ـ فقدان سلسله مراتب دسترسی 433ـ کثرت ورودی و خروجیها به شبکه اصلی 464ـ تراکم ترافیک در شبکههای شریانی 465ـ عدم دسترسی سواره از طریق کوچه های محلی 466 ـ تداخل حرکتی وسایل نقلیه در کوچه های محلی 477ـ تداخل ترافیک سواره پیاده در کوچه های محلی 488 ـ عدم امکان دسترسی وسایل نقلیه خدمات اضطراری و عمومی 499ـ مشکل دسترسی وسایل نقلیه شخصی به پارکینگ 5010ـ روشنائی محدود معابر و وجود مانع جانبی در مسیر تردد 5111ـ فقدان یا کمبود دوربرگردان در طول مسیرهای سواره 5112ـ در ارتباط با مسیرهای حرکت عابرین پیاده در داخل محلات بافت فرسوده مشکلات زیر مشهود است: 513ـ3ـ برداشت و بررسی وضع شبکه خیابانهای موجود (طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب، نوع پوشش) 523ـ4ـ جمعآوری اطلاعات و لحاظ نمودن تغییرات در شبكه معابر جهت منظم نمودن شبكه ارتباطی شهر 613 ـ 5 ـ تعیین سلسله مراتب شبكه معابر موجود 632ـ خیابانهای توزیعكننده فرعی (جمع و پخش كننده) 653ـ6ـ برداشت و بررسی حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطعهای مهم شهر 723ـ7ـ سطح سرویس و کیفیت آمد و شد در شبکه 803ـ8ـ تعیین ویژگیهای سفرهای درون شهری و برون شهری شهروندان 893ـ10ـ2ـ سیستم مینیبوسرانی شهری 1023ـ10ـ3ـ سیستم تاکسیرانی شهر 1023ـ11ـ بررسی شناخت وضعیت پایانههای باری و مسافری 1033ـ11ـ1ـ پایانه باری شهر یزد 103مشخصات ترمینال مسافربری جدید به شرح ذیل میباشد: 105همچنین مشخصات ترمینال مسافربری موجود و فعال شهر به قرار زیر میباشد: 105
"