مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی

الگوریتمی که در این مقاله معرفی شده الگوریتم رنگی می‌باشد که آن را بر اساس الگوریتم Tabu توسعه داده‌ایم در حال حاضر استفاده از شبکه‌های مش بی‌سیم به عنوان یک شبکه Broad cast (پخشی) مورد توجه هستند مشخصات فایل تعداد صفحات6حجم0/27 کیلوبایت فرمت فایل اصمینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی|42041625|sarzamindoost|الگوریتم Tabu,الگوریتم رنگی,مینیمم کردن تداخل,شبکه های مش بیسیم چند رادیویی,تخصیص کانال,مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی
با ما همراه باشید با موضوع مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی

الگوریتمی که در این مقاله معرفی شده الگوریتم رنگی می‌باشد که آن را بر اساس الگوریتم Tabu توسعه داده‌ایم در حال حاضر استفاده از شبکه‌های مش بی‌سیم به عنوان یک شبکه Broad cast (پخشی) مورد توجه هستند


مشخصات فایل
تعداد صفحات6حجم0/27 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی مقدمهالگوریتمی که در این مقاله معرفی شده الگوریتم رنگی می‌باشد که آن را بر اساس الگوریتم Tabu توسعه داده‌ایم. در حال حاضر استفاده از شبکه‌های مش بی‌سیم به عنوان یک شبکه Broad cast (پخشی) مورد توجه هستند اگر چه طبیعت شبکه‌های مش Multi hope بودن آنهاست و این ویژگی باعث نگرانی در مورد ظرفیت این شبکه‌ها می شود و البته این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که تداخل بین لینک‌ها افزایش می‌یابد. دو لینک تنها در زمانی می‌توانند به صورت همزمان عمل کنند که در کانال‌های متفاوت بدون تداخل وجود داشته باشند زمانی که یک گره در شبکه‌ای، دارای چندین رادیو باشد این رادیوها به کانال‌های مختلف Assign می‌شوند بنابراین لینک‌های همسایه باید حتی‌الامکان روی کانال‌های مختلف فرستاده شوند باعث کاهش تداخل می‌شوند.مسئله تخصیص کانال متأثر از توپولوژی شبکه است و به طرق مختلفی می‌تواند فرموله شود. کلمات کلیدی:الگوریتم Tabuالگوریتم رنگیمینیمم کردن تداخلشبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی مدلسازی:یک شبکه مش بی‌سیم با routerهای بی‌سیم ثابت که تداخل Multi Radio دارد رادیوها در روترها قرار می‌گیرند و دارای رنج ارسال مشخصی هستند. مدلی که در نظر گرفته شده با استفاده از یک گراف G(V;E) که گراف ارتباط نام دارد و در آن V: مجموعه رئوس گراف که در این جا همان گره های مسیریاب هستند E e=(V;W) : اگر مسیریاب‌های W ; V در رنج ارسال بقیه گره‌ها باشند فرض شده که K تا کانال قابل دسترس از 1 تا k وجود دارند و هر گره i یک تداخل رادیویی Ri دارد به طوریکه تخصیص کانال زمانی که خیلی پیش پا افتاده است.وقتی هر لبة E e=(V;W) به یکی از K کانال Assign شود گره‌های W ; V باید حداقل یکی از رادیوهای خود را روی کانال K بفرستند که با توسعة یک الگوریتم تخصیص کانال به نام گراف لبه‌های رنگی مدل می‌کنیم که تداخل را می‌نیمم می کند.
"