تاثیرات استراتژی مدیریت علمی روی اجرای سازمانی: یك مكمل برای بر پایه تئوری

وسعت تحقیقات روی روابط بین استراتژی مدیریت علمی (KM) و اجرای سازمانی نتایج غیر قطعی را به دنبال دارد مشخصات فایل تعداد صفحات24حجم0/46 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتاثیرات استراتژی مدیریت علمی روی اجرای سازمانی: یك مكمل برای بر پایه تئوری|42041856|sarzamindoost|تئوریهای مكمل,استراتژیهای KM,اجرای سازمانی,استراتژی مدیریت علمی,دانلود مقالات رشته مدیریت,تاثیرات استراتژی مدیریت علمی روی اجرای سازمانی,روابط بین استراتژیهای KM و اجرای سازمانی بوسیله تئوریهای مكمل,دانلود مقالات مدیریتی
با ما همراه باشید با موضوع تاثیرات استراتژی مدیریت علمی روی اجرای سازمانی: یك مكمل برای بر پایه تئوری

وسعت تحقیقات روی روابط بین استراتژی مدیریت علمی (KM) و اجرای سازمانی نتایج غیر قطعی را به دنبال دارد


مشخصات فایل
تعداد صفحات24حجم0/46 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته مدیریتتاثیرات استراتژی مدیریت علمی روی اجرای سازمانی: یك مكمل برای بر پایه تئوری چكیده وسعت تحقیقات روی روابط بین استراتژی مدیریت علمی (KM) و اجرای سازمانی نتایج غیر قطعی را به دنبال دارد. در این متن به تحقیق دوباره در مورد مشكلات تئوری مكمل از دیدگاه اقتصادی میپردازیم: مفهوم تجربی كار ما بر پایه اطلاعات استراتژی KM و اجرای سازمانی از نمونه 131 تایی ساختار kroan است. نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهند كه سه نوع رابطه در بین استراتژی KM وجود دارد به غیر مكمل- نوع غیر مكمل معنایی و اقتصادی- مكمل معنایی. استراتژی KM اجرایی مشتق شده نشان دهنده نوع غیر تكمیل آن است كه بیانگر ضرب سطح بالایی از اجرای سازمانی است. تجزیه ما از استراتژی شرق، تركیب استراتژی KM مشرق اجرایی بیرونی و درونی است كه بیانگر، روابط تكمیل است كه شامل تاثیرات كاربردی استراتژی KM روی اجرا است. کلمات کلیدی:تئوریهای مكملاستراتژیهای KMاجرای سازمانیاستراتژی مدیریت علمی مقدمه دانش یك منبع اصولی برای یك سری جذب امتیازات تكمیلی قابل جایگزین است. همانگونه كه دانش تهیه شده است، پتانسیلی بوده است. برای گسترش و انتشار شركت است و دارای پتانسیلی برای روابط ارزش شركت با قوی كردن مركزیت و قدرت آن جهت پاسخگویی به شرایط غیر معمول و جدید است. شواهدی رو به رشد وجود دارند كه شركتها مدیریت علمی خود را سلامت می‌بخشند. KM و آن را در سیستمهای KM در جهت تهیه منابع بهتر و اجرایی وارد می‌كنند. اهمیت رو به رشد علم بعنوان منبع بحرانی مدیریت را جهت افزایش توجه به استراتژی KM تشویق كرده است. استراتژی KM مناسب از این جهت كه در منظم كردن فرایند سازمانی فرهنگ و جمع آوری اطلاعات (IT) بكار می‌رود، مهم است. ساختار رو به رشد تحقیقات KM به آزمایش دقت را نیاورده برای استراتژی KM پرداخته است و در جهت طبقه بندی آنها، تلاش كرده است. تركیب از این تحقیقات این پیشنهاد را به ما می‌دهند. كه استراتژی KM می‌تواند بر پایه دو كلید دوگانه تشخیص داده شود: 1) توجه و تاثیر KM و 2) منابع فهرست مطالبروابط بین استراتژیهای KM و اجرای سازمانی بوسیله تئوریهای مكملچكیده 1مقدمه 22- دوره ادبیات 51- 2- مكمل‌ها 52- 2- استراتژی KM و مكمل‌های آن 63- روش شناسی تحقیق 71- 3- مرحله اول: طبقه بندی استراتژی KM 81- 2- 3- تجزیه و همكاری 92- 2- 3- تجزیه تكمیلی 103- 2- 3- داده‌های درونی 124- تجزیه و نتایج 131- 4- اطلاعات و ارزیابی 132- 1- 4- خصوصیات نمونه 143- 1- 4- اعتبار و ارزش آزموده 142- 4- نتایج مرحله اول: دسته‌های سازمانی روی پایه استراتژی KM 153- 4- نتایج مرحله دوم 162- 3- 4- تجزیه مكمل‌ها 174- 4- خلاصه نتایج 181- 5- محدودیتها 192- 5- كاربردها 206- نتیجه 22
"